پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
رشید چمبری [پدیدآور اصلی]، امین روشندل کاهو[استاد راهنما]، مهیار یوسفی [استاد راهنما]، مهرداد سلیمانی منفرد[استاد مشاور]
چکیده: امروزه از گنبدهای نمکی استفاده‌های زیادی می‌شود که برخی از آن‌ها عبارتند از: ذخیره سازی مواد هیدروکربنی، اکتشاف منابع هیدروکربنی، ایزوله کردن زباله های هسته ای، معدن کاری انحلال، ایجاد فضایی برای سازه های زیرزمینی و ایجاد مخزن هوای فشرده، به همین دلیل شناسایی این ساختار زیرزمینی از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به اینکه خصوصیات گنبدهای نمکی با رسوبات دربرگیرنده آن‌ها متفاوت است و به دلیل سرعت بالای انتشار امواج لرزه ای در نمک نسبت به رسوبات اطراف گنبد، یک مرز مناسب برای بازتاب امواج لرزه ای ایجاد می‌شود. لذا از میان روش‌های ژئوفیزیکی، روش لرزه‌نگاری بازتابی یکی از بهترین روش‌هایی است که قابلیت شناسایی گنبد نمکی را دارا می باشد. مشخص کردن دقیق مرزهای گنبد نمکی به دلیل میرایی شدید انرژی لرزه ای در نمک و تفاوت سرعت بالای انتشار موج در نمک نسبت به رسوبات دربرگیرنده آن، باعث شده است که شناسایی مستقیم گنبدهای نمکی و تعیین مرز آن‌ها از روی داده های لرزه ای بازتابی کمی مشکل باشد. نشانگرهای لرزه ای به عنوان ابزاری برای استخراج ویژگی‌های داده لرزه ای می‌تواند به تفسیر و شناسایی گنبدهای نمکی و تعیین مرزهای آن کمک به سزایی بکند. دسته مهمی از نشانگرهای لرزه ای که در شناسایی گنبدهای نمکی نیز کاربرد دارند، نشانگرهای بافتی مبتنی بر ماتریس هم رخداد سطح خاکستری می‌باشند. ماتریس هم رخداد سطح خاکستری، یک ابزار قدرتمند در پردازش تصویر می باشد که خواص بافتی یک تصویر را استخراج می کند. با توجه به تفاوت بافتی گنبد نمکی با ساختارهای پیرامونش، این نشانگر می‌تواند آن را از سایر ساختارهای دربرگیرنده متمایز سازد. باتوجه به اینکه هر نشانگر به تنهایی دارای اطلاعات مجزایی می باشد، لذا ترکیب و تلفیق نشانگرها یکی از ابزارهایی می باشد که می‌تواند اطلاعات جامعی از هدف موردنظر در اختیار مفسر قرار دهد. لذا امروزه تکنولوژی ترکیب چند نشانگری با اهداف مختلف در لرزه شناسی مورد استفاده قرار می‌گیرند. هدف از تحقیق حاضر، تلفیق نشانگرهای لرزه-ای با استفاده از روش‌های مبتنی بر GIS به منظور شناسایی مرز گنبد نمکی می باشد. در این راستا ابتدا تعدادی از نشانگرهای لرزه ای بافتی متداول بر روی داده لرزه ای به منظور شناسایی و تعیین محدوده گنبد نمکی اعمال گردید و نتایج هرکدام به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفت، سپس با استفاده از روش‌های وزن دهی فازی پیوسته، نشانگرهای مورد بررسی، فازی شدند. در مرحله بعد پس از تولید نشانگرهای لرزه ای وزن‌دار، این لایه ها با استفاده از روش‌های مقادیر مورد انتظار، عمل‌گرهای فازی و میانگین هندسی تلفیق شدند و در نهایت یک مدل واحد که حاوی اطلاعات تمام نشانگرهای مجزا می-باشد و محدوده گنبد نمکی را با دقت بیش‌تری تعیین کرده است، بدست آمد. نتایج بدست آمده از داده-های واقعی نشان می دهد استفاده از روش وزن دهی فازی و تلفیق نشانگرها با استفاده از مبتنی بر GIS توانسته مرزهای جانبی گنبد نمکی را به خوبی تعیین کند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ماتریس هم رخداد سطح خاکستری #نشانگر بافتی #گنبد نمکی #GIS #وزن دهی فازی #توابع لجستیکی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)