پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
سعید شفائی [پدیدآور اصلی]، حسین توکلی عنبران[استاد راهنما]، [استاد راهنما]، جواد عابدی [استاد مشاور]
چکیده: امروزه اهمیت و کاربرد روز افزون روش‌های تصویربرداری پزشکی هسته‌ای برای رسیدن به تشخیص محرز بیماری بر کسی پوشیده نیست و در این میان روش‌های تصویربرداری پزشکی هسته‌ای، جایگاه ویژه و ارزشمندی یافته‌اند. ویژگی اصلی بکارگیری این روش تصویربرداری در نحوه نمایش خصوصیات فیزیولوژی و دینامیکی دستگاه‌های بدن با رادیونوکلئید تزریق شده می‌باشد که سایر روش‌های تصویربرداری یا آن را نشان نمیدهد و یا کاری مخاطره آمیز می‌باشد. در هر یک از روش‌های تصویربرداری، از جمله تصویربرداری هسته‌ای، اطمینان از کارکرد صحیح و دقیق دستگاه از ضروریات اولیه بکارگیری آن است و هرگونه نقص و اختلال در کار دستگاه نسبت به شرایط صحیح و تعریف شده، تصویری را در پیش‌روی پزشک قرار می‌دهد که موجب گمراه شدن وی در تفسیر صحیح آزمون انجام شده، می‌گردد. به همین منظور جهت حصول اطمینان از کارکرد صحیح دستگاه‌ها، آزمون‌های متعدد و گوناگونی تحت عنوان آزمون‌های کنترل کیفی انجام می‌گیرد تا در جهت رفع نقص‌های احتمالی تسریع به عمل‌ آمده و نیز از صحت نتایج بدست آمده در آزمون‌های کلینیکی اطمینان یافت. در طول این پایان نامه قصد داریم سه آزمون‌ کنترل کیفی شامل آزمون توان تفکیک فضایی ذاتی، آزمون یکنواختی ذاتی و آزمون حساسیت صفحه‌ای سیستم را انجام دهیم. جهت انجام آزمون توان تفکیک فضایی ذاتی اقدام به ساخت فانتوم میله‌ای در چهار ربع کرده و با مقدار mCi 0.7 تکنسیوم این آزمون را انجام دادیم و FWHM دستگاه را در حدود mm 5.2 بدست آوردیم. در آزمون یکنواختی ذاتی با mCi 0.5تکنسیوم دو آزمون با تنظیم پنجره انرژی و بدون تنظیم پنجره انرژی انجام دادیم. در حالت اول یکنواختی ذاتی در محدوده UFOV در حدود %1.83 و در حالت دوم %6.65 بدست آمد که نشان دهنده اهمیت تنظیمات پنجره انرژی در دقت دستگاه می‌باشد. در آزمون حساسیت سیستم با استفاده از کلیماتور LHER و میزان mCi 1 تکنسیوم طی آزمون‌های پسزمینه و آزمون با پتری دیش مقدار (cps⁄MBq) 70.21 را برای حساسیت سیستم بدست آوردیم که میزان قابل قبولی برای دستگاه اسپکت امام حسین (ع) می‌باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#اسپکت #کنترل کیفی #فانتوم #یکنواختی ذاتی #توان تفکیک ذاتی #حساسیت صفحه‌ای سیستم

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)