پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
ایمان قتدی ورنوسفادرانی [پدیدآور اصلی]، محمد جعفری[استاد راهنما]
چکیده: یکی از مباحث مهم در طراحی سازه‌های مهندسی، بررسی توزیع تنش در صفحات حاوی ناپیوستگی هندسی، برای جلوگیری از شکست سازه‌ها می باشد. بر همین اساس، در این پایان‌نامه به تحلیل تنش صفحات همسانگرد حاوی دو گشودگی یکسان پرداخته شده است. حل تحلیلی به‌دست آمده بر پایه‌ی روش متغیر مختلط، روش تکرار شونده‌ی شوارتز و با به‌کارگیری نگاشتی همنوا می‌باشد. محاسبه‌ی انتگرال‌های ایجاد شده در مسیر حل با استفاده از تکنیک‌های انتگرال کوشی میسّر گردیده است. با نگاشت ناحیه‌ی خارج هر یک از دو گشودگی به ناحیه‌ی خارج دایره‌ای به شعاع واحد امکان استفاده از این تکنیک‌ها فراهم می‌شود. با توجه به استفاده از روش تکرارشونده، یک معیار همگرایی برای تعیین تعداد مراحل تکرار ارائه شده است. توابع تنش نهایی برای محاسبه‌ی توزیع تنش اطراف دو گشودگی، به کمک روش جمع آثار از مجموع توابع تنش محاسبه شده در هر یک از مراحل به‌دست می‌‌آید. حل مسأله با فرض تنش‌صفحه‌ای صورت گرفته است. ابعاد دو گشودگی در مقابل ابعاد صفحه طوری در نظر گرفته شده است که بتوان صفحه را بی‌نهایت فرض کرد. بارگذاری بر روی مرز‌های صفحه به‌صورت تک‌محوری می‌باشد. برای بررسی صحت حل تحلیلی ارائه شده، نتایج به‌دست ‌آمده از این روش با نتایج به‌دست‌ آمده از مراجع دیگر و نتایج حل عددی (نرمافزار آباکوس) مقایسه شده‌اند. تأثیر پارامترهای مختلف از جمله موقعیت دو گشودگی و فاصله‌ی آن دو از یکدیگر، انحنای گوشه‌های دو گشودگی، نسبت ابعاد و زاویه‌ی چرخش دو گشودگی بر توزیع تنش اطراف دو گشودگی مورد بررسی قرار گرفته است و با کمک نتایج به‌دست آمده، محدوده‌ی مناسب انتخاب این پارامترها و چیدمان‌ مناسب برای قرارگیری دو گشودگی در صفحه، به‌ منظور کاهش مقادیر تنش مشخص شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#دو گشودگی #صفحه‌ی بی‌نهایت #روش متغیر مختلط #صفحه‌ی همانسگرد #بارگذاری درون‌صفحه‌ای #روش تکرارشونده‌ی شوارتز

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)