پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک و مکاترونیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
مجید شیبانی [پدیدآور اصلی]، محمود شریعتی [استاد راهنما]، حمید رضا ایپک چی[استاد راهنما]، محمد جعفری[استاد مشاور]
چکیده: تحلیل پایا ی صفحه ی میانی چندلایه های متقارن به دوشاخه مختلف مسائل تغییر شکل خالص درون صفحه ای توسط نیرو ی خالص درون صفحه ای و همچنین تغییر شکل های خارج صفحه ای توسط گشتاور های خمشی تقسیم می شوند. بررسی مقالات منتشرشده نشان می‌دهد که حل‌های کمی برای صفحات ناهمسانگرد حاوی گشودگی وجود دارند. در این پایان نامه با گسترش حل تحلیلی لخنیتسکی، به تحلیل توزیع تنش اطراف گشودگی های مختلف در صفحات نا محدود چندلایه متقارن پرداخته شده است. همچنین علاوه بر ارائه جداگانه یک حل عمومی برای تحلیل توزیع ممان خمشی در صفحات چندلایه متقارن حاوی گشودگی که تحت خمش هستند، برای اولین بار تحلیل توزیع ماکزیمم تنش در اطراف انواع گشودگی در این صفحات و همچنین تحلیل استحکام صفحات چندلایه متقارن تحت هر دو حالت بارگذاری درون و بیرون صفحه ای، جداگانه صورت گرفته و نتایج مهم آن ثبت گردیده است. به‌منظور بسط حل تحلیلی لخنیتسکی برای تحلیل تنش و ممان خمشی چندلایه های متقارن حاوی انواع گشودگی ها، به وسیله نگاشت هم‌نوا، ناحیه خارج گشودگی غیردایروی به محدوده داخل گشودگی دایره ای به شعاع واحد تبدیل می شود. در این تحقیق سعی می شود با بسط روش فوق، تأثیر پارامترهای مختلف از قبیل نوع چیدمان لایه-ها، زاویه چرخش گشودگی، شعاع انحنای گوشه های گشودگی مورد مطالعه قرار گیرد. برای بررسی نتایج حل تحلیلی ارائه‌شده از روش اجزای محدود (نرم افزار آباکوس) استفاده شده است که نتایج حاصل از حل تحلیلی تطابق خوبی با نتایج حل عددی دارد. توزیع تنش و ممان خمشی در اطراف گشودگی‌های دایروی، بیضوی، مثلثی، مربعی، پنج‌ضلعی و شش‌ضلعی به‌دست‌آمده است. نتایج نشان می دهد که با نرم‌تر شدن گوشه های گشودگی و انتخاب زاویه چرخش گشودگی مناسب و اضافه کردن تعداد لایه ها می توان تمرکز تنش را کاهش داد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#چندلایه متقارن #حل تحلیلی #بارگذاری درون-صفحه ای و بیرون-صفحه ای #توزیع تنش و ممان خمشی #تحلیل استحکام شکست و نگاشت هم‌نوا

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)