پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
احسان ضامنی [پدیدآور اصلی]، مهدی قنّاد کهتوئی[استاد راهنما]
چکیده: پوسته‌ها یکی از پرکاربردترین سازه های مهندسی به شمار می روند. تحلیل و بررسی رفتار این سازه ها تحت بارگذاری های مختلف، یکی از مسائل مهم مهندسی می باشد که علاقه مندان و محقّقان زیادی را به سمت خود کشیده است. سازه های مختلف مهندسی از جمله کشتی، هواپیما، زیردریایی و موشک، عمدتاً به دلیل کاربردهایشان تحت بارگذاری مکانیکی قرار می گیرند. بنابراین طراحی درست پوسته‌ها، مستلزم دانستن اطلاعات دقیق در مورد تغییر شکل و توزیع تنش در نقاط مختلف ورق به ویژه در اطراف گشودگی است. در تحقیق حاضر، به کمک تئوری الاستیسیته مستوی، حلّ تحلیلی و عددی استوانه‌های جازنی‌شده دو لایه‌ی همگن و ناهمگن FGM تحت بارگذاری فشاری و چرخشی در حالت تنش صفحه‌ای ارائه می شود. بارگذاری به‌صورت ترکیبی از بار چرخشی و فشاری است؛ خواص مادّه به‌صورت غیر خطی نسبت به شعاع تغییر می کند و نسبت پواسون ثابت فرض می شود. برای به دست آوردن جابه‌جایی شعاعی، از معادله کوشی -اویلر و هم‌چنین روش تغییر پارامترها برای حلّ معادله تعادل استفاده شده است. با جایگزینی تابع جابه‌جایی در معادله-های ساختاری، تنش های شعاعی، محیطی به دست می آیند. مقادیر در این تحقیق دل خواه انتخاب می شوند تا تأثیر ناهمگنی را در توزیع جابه‌جایی و تنش ها نشان دهند. از روش اجزای محدود برای راستی سنجی نتایج حلّ تحلیلی، در تمام حالات بارگذاری برای پوسته ناهمگن استفاده شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#استوانه‌های جازنی‌شده #استوانه FG #تئوری الاستیسیته‌ی مستوی #حلّ تحلیلی #حلّ اجزای محدود.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)