پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
فواد سواری [پدیدآور اصلی]، مهدی قنّاد کهتوئی[استاد راهنما]
چکیده: در این پژوهش با استفاده از نظریه‌ی الاستیسیته ی مستوی به استخراج معادلات حاکم بر پوسته‌ی کروی جدارضخیم ناهمگن پیزوالکتریک که تحت بار حرارتی، الکتریکی و مکانیکی قرار دارد، پرداخته می‌شود. خواص مواد به صورت توانی در راستای شعاعی تغییر می کند همچنین توزیع دما به صورت تابعی از شعاع در نظر گرفته شده است. نتایج برای بارگذاری حرارتی، الکتریکی، مکانیکی و الکتروترمومکانیکی با شرایط مرزی متفاوت استخراج می‌گردد و با نتایج به دست آمده از روش اجزای محدود مورد مقایسه قرار می‌گیرد. دو روش تحلیلی و عددی در شرایط بارگذاری فشاری، الکتریکی و دمایی با یکدیگر مقایسه شده است که تطبیق مناسبی میان دو روش فوق مشاهده شده است. بررسی نتایج حاکی از آن است که ثابت ناهمگنی، تأثیر بسزایی در توزیع تنش ها و جابه-جایی برای ماده ی مورد مطالعه دارد. همچنین با استفاده از اثر ناهمگنی مواد می‌توان رفتار حرارتی، الکتریکی و مکانیکی جسم را تغییر داد و اثرات بارگذاری را بر آن کمتر کرد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کره‌ی جدارضخیم #ماده‌ی ناهمگن پیزوالکتریک (FGPM) #نظریه‌ی الاستیسیته ی مستوی (PET) #روش اجزای محدود (FEM) #کره ی چرخان

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)