پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
محمد پرهیزکار یعقوبی [پدیدآور اصلی]، مهدی قنّاد کهتوئی[استاد راهنما]
چکیده: در این پژوهش با استفاده از روش انرژی و نظریه‌ی تغییر شکل برشی مرتبه‌ی اول به استخراج معادلات حاکم بر پوسته‌ی استوانه‌ای ناهمگن پیزوالکتریک که تحت بار حرارتی، الکتریکی و مکانیکی قرار دارد، پرداخته می‌شود و سپس نحوه‌ی حل دستگاه معادلات حاکم بیان می‌گردد. نتایج برای بارگذاری حرارتی، الکتریکی، مکانیکی و الکتروترمومکانیکی با شرایط مرزی متفاوت استخراج می‌گردد و با نتایج به دست آمده از روش اجزای محدود مورد مقایسه قرار می‌گیرد. بررسی نتایج نشان می‌دهد؛ نظریه‌ی تغییر شکل برشی مرتبه‌ی اول میدان دمایی را به خوبی و با اختلاف اندک از نتایج اجزای محدود پیش‌بینی می‌کند، اما نتایج به دست آمده برای میدان جابه‌جایی و پتانسیل الکتریکی به کمک نظریه‌ی تغییر شکل برشی مرتبه‌ی اول به دلیل رفتار غیرخطی آن‌ها با نتایج روش اجزای محدود اختلاف دارد. همچنین اثر ناهمگنی مواد بر روی رفتار حرارتی، الکتریکی و مکانیکی جسم با استفاده از نظریه‌ی تغییر شکل برشی مرتبه‌ی اول مورد مطالعه قرار می‌گیرد. نتایج نشان می‌دهند با استفاده از اثر ناهمگنی مواد می‌توان رفتار حرارتی، الکتریکی و مکانیکی جسم را تغییر داد و اثرات بارگذاری را بر آن کمتر کرد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#استوانه‌ی جدارضخیم #ماده‌ی ناهمگن پیزوالکتریک (FGPM) #نظریه‌ی تغییر شکل برشی مرتبه‌ی اول (FSDT) #روش اجزای محدود (FEM) #تحلیل الکتروترمومکانیکی #توزیع توانی خواص.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)