پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
فاطمه سوهانی [پدیدآور اصلی]، حمید رضا ایپک چی[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان‌نامه تحلیل ریاضی و عددی تیر با خیز نسبتاً زیاد، تحت بار دینامیکی عرضی و بار محوری ارائه شده است. تیر همگن و همسانگرد است و شرایط مرزی به صورت تکیه‌گاه ساده در نظر گرفته شده است. در استخراج معادلات، میدان جابه‌جایی به کمک تئوری تغییر شکل برشی مرتبه ی اول تخمین زده می‌شود. سینماتیک مسأله بر اساس روابط کرنش- جابه‌جایی فن-کارمن و رابطه‌ی بنیادین، رابطه هوک است. معادلات حاکم برحرکت تیر، یک دستگاه معادلات دیفرانسیل غیر خطی با مشتقات جزئی و با ضرایب ثابت هستند که به یکدیگر کوپل بوده و به کمک اصل همیلتون تعیین شده‌اند. برای تعیین پاسخ تیر، پس از لاپلاس‌گیری از معادلات، حل مسأله در فضای لاپلاس با استفاده از روش لایه مرزی تعیین و برای انتقال پاسخ ها به حوزه زمان، از قضیه باقی‌مانده ها کمک گرفته شده است. علاوه بر آن حل تحلیلی به کمک بسط مدهای نرمال نیز تعیین شده است. همچنین مسأله به کمک نرم افزار انسیس نیز تحلیل شده‌ است. مواردی که در این تحلیل در نظر گرفته شده است عبارتند از: تعیین پاسخ بر حسب مکان و زمان، تعیین فرکانس‌های طبیعی تیر، بررسی تأثیر پارامترهای هندسی بر پاسخ و فرکانس، بررسی دقت تئوری مرتبه اول در تعیین فرکانس و مقایسه نتایج با حل عددی.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول #تحلیل فرکانسی #تئوری اغتشاشات #روش لایه مرزی #خیز نسبتاً زیاد #روش اجزای محدود

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)