پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
سپیده احمدی [پدیدآور اصلی]، حمید رضا ایپک چی[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه تحلیل ریاضی و عددی پوسته ی ویسکوالاستیک با خیز نسبتا زیاد، تحت بار متحرک ارائه شده است. در استخراج معادلات، میدان جابه جایی به کمک تئوری کلاسیک پوسته ها تخمین زده می شود. روابط تنش-کرنش از رابطه ی هوک و کرنش- جابه جایی از رابطه ی فن-کارمن تبعیت می کنند. معادلات حاکم بر حرکت پوسته، یک دستگاه معادلات دیفرانسیل غیر خطی با مشتقات جزئی و با ضرایب ثابت هستند که به یکدیگر کوپل بوده و به کمک اصل همیلتون تعیین شده اند. حل تحلیلی به کمک تئوری اغتشاشات و روش بسط مستقیم تعیین شده است. همچنین حل عددی مسأله با نرم افزار انسیس انجام شده است. موارد بررسی شده در این تحلیل عبارتند از: تعیین فرکانس های طبیعی پوسته، تعیین پاسخ بر حسب مکان و زمان، تعیین سرعت بحرانی، بررسی تأثیر پارامترهای هندسی و ماده ی ویسکوالاستیک بر روی فرکانس، پاسخ و سرعت بحرانی و مقایسه ی نتایج در تعیین فرکانس با حل عددی.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پوسته ی ویسکوالاستیک #تئوری کلاسیک #تحلیل فرکانسی #تئوری اغتشاشات #خیز نسبتاً زیاد #سرعت بحرانی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)