پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
سعید خادم¬مشیر [پدیدآور اصلی]، حمید رضا ایپک چی[استاد راهنما]، فاطمه سوهانی [استاد مشاور]
چکیده: در این پایان نامه، به حل ریاضی معادلات حاکم بر ارتعاشات ورق مدوّر توپر و حلقوی ویسکوالاستیک تحت بار شعاعی و عرضی با شرایط مرزی مختلف پرداخته شده است. با استفاده از اصل همیلتون و بر اساس تئوری تغییرشکل برشی مرتبه اوّل معادلات حاکم بر سیستم شامل چهار معادله دیفرانسیل با مشتقات جزیی کوپل به یکدیگر به دست می آیند. رفتار ورق ویسکوالاستیک، به صورت مدل جامد استاندارد خطی در برش و الاستیک در بالک در نظر گرفته شده است. برای تحلیل فرکانسی و پاسخ از تئوری اغتشاشات استفاده شده است. با روند مشابه، تحلیل با استفاده از تئوری کلاسیک نیز انجام شده است. حل عددی مسأله به کمک نرم افزار انسیس نیز انجام شده است. مواردی که در این تحلیل در نظر گرفته شده است عبارتند از: تعیین پاسخ بر حسب مکان و زمان، تعیین فرکانس‌های طبیعی ورق، بررسی تأثیر پارامترهای هندسی بر پاسخ و فرکانس، بررسی دقت تئوری مرتبه اول در تعیین فرکانس و مقایسه نتایج با تئوری کلاسیک ورق ها و حل عددی.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تئوری تغییرشکل برشی مرتبه ی اوّل #تئوری کلاسیک #تحلیل فرکانسی #تئوری اغتشاشات #روش اجزای محدود

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)