پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
فرید محبوبی نسرکانی [پدیدآور اصلی]، حمید رضا ایپک چی[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه بار کمانش برای یک پوسته استوانه ای همگن تحت بار محوری در حالت الاستیک به دست آمده است. معادلات تعادل و پایداری به کمک تئوری مرتبه اول تغییر شکل برشی و روش انرژی تعیین شده است. روابط کرنش جابجایی بر اساس معادلات فن-کارمن بوده و مساله متقارن محوری است. در نهایت معادلات بی بعد شده تعادل، با کمک تئوری اغتشاشات حل گردیده است، پس از آن معادلات پایداری حل شده و بار کمانش به دست آمده است. علاوه بر آن، حل به دست آمده از معادلات تعادل و پایداری با روش عددی به کمک نرم افزار انسیس مقایسه شده است. در نهایت تاثیر پارامترهای هندسی بر بار کمانش مطالعه شده است. همچنین مقایسه ای بین نتایج حل بر اساس تئوری کلاسیک و تئوری تغییر شکل برشی صورت گرفته است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تحلیل کمانش #روش اجزا محدود #تئوری اغتشاشات #تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)