پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
رضا ولی زاده [پدیدآور اصلی]، حمید رضا ایپک چی[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان‌نامه، به حل ریاضی معادلات حاکم بر ارتعاشات ورق مدور متقارن محوری تشکیل شده از مواد ویسکوالاستیک با خیز نسبتاً زیاد که تحت نیروی عرضی متقارن قرار دارند پرداخته شده است. رفتار ورق ویسکوالاستیک، به‌صورت مدل جامد استاندارد خطی در برش و الاستیک در بالک در نظر گرفته شده است. معادلات با استفاده از تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول و اصل همیلتون به‌دست می‌آیند. معادلات حاکم بر سیستم، ‌شامل چهار معادله دیفرانسیل غیرخطی با مشتقات جزئی و با ضرایب متغیر هستند که به یکدیگر کوپل می‌باشند. برای تحلیل ارتعاشات آزاد و به‌دست آوردن پاسخ از تئوری اغتشاشات استفاده شده است. حل عددی مسأله به کمک نرم افزار انسیس انجام شده است. یک آنالیز حساسیت انجام شد و اثر پارامترهای هندسی و خواص مکانیکی بر فرکانس و پاسخ مطالعه شد. همچنین مقایسه ای بین نتایج تئوری کلاسیک و تغییر شکل برشی و بحثی درزمینه ی تأثیرات غیرخطی بر نتایج ارائه گردید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ورق مدور ویسکوالاستیک #تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول #تئوری اغتشاشات #خیز نسبتاً زیاد

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)