پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
سیدهاشم علوی سیزکوهی [پدیدآور اصلی]، حمید رضا ایپک چی[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان‌نامه، تحلیل ارتعاشات آزاد و اجباری ورق‌های حلقوی با خیز کوچک در حالت نامتقارن و قطاع های حلقوی ویسکوالاستیک، به کمک تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اوّل مطالعه می شود. رفتار ورق ویسکوالاستیک با مدل جامد استاندارد خطی در برش و الاستیک در بالک درنظر گرفته می شود. شرایط مرزی به صورت گیردار، ساده یا آزاد در هر لبه برای ارتعاش آزاد و در ارتعاش اجباری، بارگذاری به‌صورت عرضی و شرایط مرزی، ساده است. معادلات حاکم با اصل هامیلتون استخراج شده که شامل پنج معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی و کوپل به هم با ضرایب متغیر است. برای حل معادلات حاکم بر سیستم، از روش نیمه تحلیلی مبتنی بر تئوری اغتشاشات و سری‌های فوریه استفاده می‌شود. تعیین فرکانس‌های طبیعی، شکل مد و پاسخ مدنظر بوده و حساسیت نتایج به پارامترهای هندسی و مکانیکی نیز بررسی می گردد. نتایج به‌دست‌ آمده از این تحقیق با نتایج سایر مراجع و نرم‌افزار اجزاء محدود مقایسه می شوند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ورق حلقوی ویسکوالاستیک #ارتعاشات نامتقارن #تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول #تئوری اغتشاشات

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)