پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
امیر رضا وزیری [پدیدآور اصلی]، مهدی قنّاد کهتوئی[استاد راهنما]
چکیده: هدف از مطالعه‌ی حاضر، تحلیل و مدل‌سازی جابه‌جایی و تنش‌های ایجاد شده در استوانه‌های جدار ضخیم همگن و ناهمگن با ضخامت ثابت در حالت متقارن محوری تحت بارگذاری‌های مکانیکی و حرارتی گذرا می‌باشد. در ابتدا معادلات حاکم بر استوانه‌های جدار ضخیم با استفاده از روش انرژی برای مادّه‌ی همگن و ناهمگن FG با توزیع توانی خواص مکانیکی و حرارتی تحت بارگذاری حرارتی گذرا استخراج و با انجام مطالعه‌ی موردی، نتایج و نمودارهای مربوط به توزیع تنش و جابه‌جایی برای شرایط مرزی دوسرگیردار آورده شده است. همچنین معادله‌ی مربوط به انتقال حرارت گذرا با استفاده از روش جداسازی متغیّرها، قوانین بسل تعمیم یافته و بسط توابع ویژه به‌صورت تحلیلی محاسبه شده است. به‌منظور بررسی صحّت نتایج حلّ تحلیلی ارائه شده، مدل‌سازی عددی استوانه‌ی مورد نظر در نرم‌افزار آباکوس انجام شده و نتایج با یگدیگر مقایسه شده‌ است. همچنین تحلیل ترموالاستیک استوانه‌ی‌ چرخان همگن و ناهمگن FG با توزیع توانی خواص مکانیکی و حرارتی تحت فشار داخلی و بارحرارتی گذرا انجام و توزیع تنش و جابه‌جایی این استوانه به‌صورت جدول و نمودار ارائه شده است و نتایج حاصل در انتهای هر فصل آورده شده است. همچنین در مطالعه‌ی حاضر تأثیر زمان بر معادلات و رفتار استوانه‌های جدار ضخیم تحت بارگذاری مختلف نیز مورد بررسی قرار گرفته است. درنهایت نتیجه‌گیری و جمع‌بندی از مطالعه‌ی حاضر صورت گرفته و پیشنهادها ارائه شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#استوانه‌ی جدار ضخیم #بارگذاری حرارتی گذرا #تئوری تغییر شکل برشی مرتبه‌ی اوّل #مواد متغیّر تابعی(FGM) #توزیع توانی خواص #اصل کار مجازی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)