پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
علی دانایی [پدیدآور اصلی]، مهدی قنّاد کهتوئی[استاد راهنما]
چکیده: قطعات استفاده شده در صنعت احتمال وقوع پدیده‌ی خزش در آن‌ها وجود دارد. پدیده‌ی خزش تغییر شکل آرامی است که ممکن است باعث گسیختگی، شکست و از هم پاشیدگی تجهیزات گردد. از اینرو، بررسی این تنش‌ها با توجه به کارآمد بودن قطعات و تجهیزات، دارای اهمیت می‌باشد. از پرکاربردترین این تجهیزات در صنایع امروز پوسته‌های استوانه‌ای و کروی هستند. موّاد FG که خواص آن‌ها به صورت تابعی تغییر می‌کنند، به دلیل پیوستگی موجود در خواص مکانیکی، حرارتی و مغناطیسی، تنش‌ها و گرادیان آن ها حالت پیوسته‌ای پیدا می‌کنند که باعث استحکام ماده می‌شوند. در این پژوهش رفتار خزش حالت پایا برای استوانه ی جدار ضخیم با ضخامت ثابت ساخته شده از موّاد ناهمگن FG تحت تاثیر بارگذاری مکانیکی و گرادیان شعاعی دما با استفاده از رابطه ی ساختاری بیلی_نورتن بررسی می شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#خزش #پوسته‌ی استوانه‌ای جدار ضخیم #موّاد موّاد با تغییرات تابعی خواص (FGM) #بار مکانیکی #گرادیان شعاعی دما.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)