پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
احسان نظری [پدیدآور اصلی]، محمد عطائی[استاد راهنما]، رضا خالوکاکائی[استاد راهنما]
چکیده: طراحی زوایای شیب معادن در معدنکاری معادنی که عمق آنها مستمراً افزایش می یابد از اهمیت بسیار ویژه ای برخورداراست. تغییرات کوچک در زوایای نهایی شیب پیت اثرات بزرگی بر اقتصاد نهایی عملیات معدنکاری دارد. معدن روباز سنگ آهن شمس آباد در مرکز ایران، مورد ویژه ای است که زوایای شیب آن طوری طراحی شده است که معدنکاری تا عمق حدود 400 متری ادامه پیدا می کند. یکی از معضلات افزایش بی رویه عمق معادن روباز، شکست در شیب و ناپایداری دیواره معادن روباز می باشد. شکست در شیب نهایی پیت می تواند به صورت بالقوه باشد. در این پایان نامه ابتدا به منظور بررسی شکست های احتمالی و نوع شکست محتمل، بررسی استریوگرافیکی دیواره های معدن صورت گرفته است و پایداری شیب معدن سنگ آهن شمس آباد به صورت تجربی، تعادل حدی و مدل سازی عددی مورد بررسی قرار گرفته است و ضمن بررسی های فنی- عملی پایداری شیب و شرایط احتمالی وقوع ریزش یا شکست، پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی در این معدن ارائه شده است. از نتایج چنین تفسیر می شود که در این معدن شکست های صفحه ای و گوه ای کمتر رخ می دهد و شکست واژگونی در مقیاس نهایی معدن شمس آباد ملاحظه می گردد. نتایج به دست آمده از روش های طراحی نشان دهنده این موضوع است که در روش تجربی، شیب و ارتفاع معدن در مقیاس پله و شیب نهایی در شرایط مناسب و پایدار قرار گرفته است. در روش تعادل حدی، ضریب ایمنی مناسبی برای شیب نهایی معدن به دست آمده است. در روش تحلیل عددی فاکتور ایمنی مناسب نشان دهنده پایداری شیب در دو مقیاس پله و دیواره نهایی می باشد. در مقیاس شیب پله و دیواره نهایی حداکثر جابجایی ها در حد قابل قبولی هستند و نشان دهنده پایداری شیب در هر دو مقیاس هستند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پایداری شیب #معادن روباز #طراحی شیب #تحلیل شکست #زاویه شیب #مدل سازی عددی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)