پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
حدیث مرادی [پدیدآور اصلی]، فرهنگ سرشکی[استاد راهنما]، محمد عطائی[استاد راهنما]، کرامت قنبری [استاد مشاور]
چکیده: آتش‌سوزی یکی از حوادث خطرناکی است که نه تنها در معادن بلکه در هر جای دیگر سبب ایجاد خسارت های فراوان مالی و تلفات جانی بسیار می شود. آتش‌سوزی‌های معدنی جریان کار عادی روزانه را در معادن بر هم زده و خسارت‌های سنگین و حوادث ناگواری را به وجود می‌آورند. خطر بزرگی که آتش‌سوزی‌های معدنی دربردارند شامل مسمومیت افراد در اثر تنفس گاز منواکسید کربن ناشی از سوختن زغال، سوختن داربست‌های چوبی، خسارت و نابودی تجهیزات داخل معدن، آلودگی های زیست محیطی ناشی از انتشار گازها و خروج دود فراوان از معدن، ایجاد مشکل در تهویه معدن و غیره می باشد. دراین تحقیق برای ارزیابی خطر حریق، ابتدا خلاصه ای از مهم ترین کارهای انجام شده در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است، سپس پارامترهای مؤثر بر انواع حریق شناسایی شدند. در ادامه برای تعیین ضریب اهمیت هر یک از پارامترهای مؤثر بر حریق در معادن زغال سنگ از کارشناسان و متخصصان مربوطه نظرسنجی شد، سپس برای وزن دهی پارامترهای مؤثر بر حریق از دو روش تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی (FDAHP) و روش سیستم های مهندسی سنگ (RES) استفاده شد. در نهایت برای به دست آوردن وزن هر پارامتر، پارامترهای مهم و کلیدی شناسایی شدند و یک سیستم طبقه بندی جدیدی بر مبنای پارامترهای مهم و کلیدی پیشنهاد شد. این سیستم پیشنهادی اندیس پتانسیل حریق در معادن (MFPI) نامیده شد. مطابق این سیستم قابلیت حریق در معادن در 3 کلاس پایین، متوسط و بالا طبقه بندی شدند. در ادامه اطلاعات مجموعه معادن شرکت البرز شرقی جمع آوری شدند. برای ارزیابی سیستم طبقه بندی پیشنهادی محل هایی از این مجموعه با توجه به تأثیر پارامتر موجود در سیستم طبقه بندی امتیازدهی شد و کلاس هر یک از محل ها در سیستم طبقه بندی پیشنهادی MFPI تعیین شد. برای اعتبارسنجی نتایج به دست آمده از سیستم طبقه بندی ارائه شده آمار حریق مجموعه البرز شرقی طی ده سال از سال 1384 تا سال 1394 مورد بررسی قرار گرفت که مقایسه این نتایج با حوادثی که در این مجموعه رخ داده است تطابق خوبی را نشان می دهد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#آتش سوزی #معادن زغال سنگ #سیستم طبقه بندی کمّی #روش تحلیل سلسله مراتبی فازی دلفی (FDAHP) #روش سیستم های مهندسی سنگ (RES) #اندیس پتانسیل حریق در معادن (MFPI).

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)