پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
حمید رضا غفوری قریب [پدیدآور اصلی]، علی دستفان[استاد راهنما]، مهدی بانژاد[استاد مشاور]
چکیده: افزایش میزان هارمونیک‌ها که به دلیل کاربرد روزافزون ابزارهای الکترونیک‌قدرت می‌باشد یکی از مسائل مهم کیفیت توان در سیستم‌های قدرت در سال‌های اخیر بوده است. هارمونیک‌ها اثرات زیانبار زیادی بر تجهیزات شبکه و عملکرد بارهای حساس دارند. در نتیجه منابع تولید هارمونیک و عوامل افزایش میزان هارمونیک ها در شبکه بایستی شناسایی شوند. بایستی در نظر داشت که بانک‌های خازنی می‌توانند سهم زیادی در افزایش میزان هارمونیک‌ها در یک مرتبه خاص به‌دلیل وقوع رزونانس داشته باشند. روش‌های شناسایی منابع هارمونیک به دو گروه کلی تک‌نقطه که بر مبنای اندازه‌گیری‌های صورت گرفته در یک نقطه از سیستم هستند و چندنقطه که بر مبنای اندازه‌گیری‌ها در چندین نقطه به صورت سنکرون هستند تقسیم می‌شوند. روش‌های چندنقطه نیاز به سیستم اندازه‌گیری پیچیده و گران‌قیمت دارند. در روش‌های تک‌نقطه نیز منبع غالب هارمونیک تنها از بین دو طرف نقطه اندازه‌گیری یک طرف به عنوان تولیدکننده و طرف دیگر به عنوان مصرف‌کننده تعیین می‌شود. در این پایان‌نامه با استفاده از بسط یک روش تک‌نقطه، روشی برای محاسبه مشارکت‌های هارمونیکی در یک سیستم چند تولیدکننده- چند مصرف‌کننده به جای مورد یک تولیدکننده- یک مصرف‌کننده که در روش‌های مرسوم تک‌نقطه وجود دارد ارائه شده است. با استفاده از این روش می‌توان سهم هر شاخه متصل به یک فیدر سیستم توزیع را در میزان هارمونیک‌های ولتاژ و جریان آن در هر مرتبه خاص تعیین نمود. در روش بیان شده امپدانس های معادل نورتن و تونن شاخه های متصل به فیدر بایستی معلوم باشند. برای این که بتوان سهم احتمالی بانک‌های خازنی را نیز در میزان هارمونیک‌ها در نظر گرفت بایستی برای هر شاخه امپدانس مرجع تعیین نمود و از آن بجای امپدانس معادل واقعی شاخه ها استفاده کرد. در روش پیشنهاد شده امپدانس مرجع نورتن و تونن برای هر شاخه معرفی شده است که محاسبه آن تنها به داده‌های مؤلفه اصلی بارها و سایر المان‌های موجود در شاخه که معمولاً در دسترس هستند نیاز دارد. در نتیجه استفاده از امپدانس‌های مرجع پیشنهاد شده علاوه بر تعیین مشارکت‌های هارمونیکی منابع هارمونیک می‌توان تأثیر بانک‌های خازنی را نیز در میزان هارمونیک‌های فیدر تعیین کرد. شبیه‌سازی‌ها با استفاده از نرم‌افزار Digslent بروی سیستم 13 باسه IEEE انجام شده اند. نتایج نشان می‌دهند که شاخه‌های حاوی منابع هارمونیک و نیز شاخه‌هایی که به دلیل وجود بانک خازنی در میزان هارمونیک‌های فیدر مؤثرند با استفاده از روش بیان شده به درستی شناسایی شده‌اند
کلید واژه ها (نمایه ها):
#هارمونیک #شناسایی منبع هارمونیک #مشارکت های هارمونیکی #هارمونیک ولتاژ #هارمونیک جریان #امپدانس مرجع

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)