پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
وحید مختاری [پدیدآور اصلی]، علی اکبرزاده کلات[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه روش کنترلی مبتنی بر کنترل معکوس تطبیقی مستقیم و فیدبک حالت تطبیقی برای سیستم تعلیق فعال مدل یک چهارم خودرو با حضور عملگر هیدرولیکی غیرخطی ارائه می شود. در این روش از دو حلقه کنترلی استفاده می شود. حلقه کنترل داخلی شامل کنترل کننده معکوس تطبیقی و مدل عملگر غیرخطی است. کنترل کننده معکوس تطبیقی با شناسایی مدل معکوس عملگر و سری قرار گرفتن آن با مدل عملگر، تابع همانی را تشکیل می دهند که وظیفه این حلقه داخلی، ردگیری سیگنال نیروی مطلوب تولیدی توسط فیدبک حالت تطبیقی است. در حلقه کنترل خارجی، فیدبک حالت تطبیقی استفاده شده است که از مزیت های آن تخمین بهره فیدبک حالت بدون نیاز به دانستن مدل سیستم است. درپایان برای غلبه بر عدم قطعیت های ناشی از خطای شناسایی معکوس و عدم قطعیت های ساختاری، ترم مقاوم تطبیقی نیز به فیدبک حالت تطبیقی اضافه می گردد. نتایج این روش نشان می دهند که روش پیشنهادی می تواند عملکرد سیستم را بطور قابل توجهی بهبود بخشد و راحتی سرنشینان و رانندگی مطمئن را تضمین کند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کنترل معکوس تطبیقی #سیستم تعلیق فعال خودرو #عملگر غیرخطی #فیدبک حالت

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)