پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
مسعود عبدالمحمدی [پدیدآور اصلی]، حبیب احمدی[استاد راهنما]، سید مجتبی واردی کولایی[استاد راهنما]، جواد قالیبافان[استاد مشاور]
چکیده: در این پژوهش برای یک سیستم یک‌درجه آزادی غیرخطی با تحریک هارمونیک چند فرکانسی نامشخص، از جاذب ارتعاشی فعال استفاده شده‌است. در ابتدا تابعی از نیروی اغتشاشی وارد شده به سیستم شامل خود نیرو و مشتقات اول و دوم آن تخمین زده می‌شود و به وسیله‌ی کنترل‌کننده فیدبک خطی‌ساز و کنترل‌کننده مود لغزشی با اعمال نیرو به جسم جاذب، موقعیت این جسم کنترل می‌شود. برای اعمال نیروی کنترلی از یک عملگر مغناطیسی استفاده شد که این عملگر نیز دارای کنترل کننده داخلی است. یک سیستم جرم- فنر- دمپر با فنر غیرخطی به وسیله‌ی چند تحریک هارمونیک ناشناخته در چند فرکانس به ارتعاش درآمده است. برای کنترلر موقیعت این سیستم، مقدار تابعی از نیروی اغتشاشی و مشتقات آن در هر زمان مورد نیاز است. مقدار این تابع به وسیله‌ی مشاهده‌گر لیونبرگر تخمین زده و به وسیله‌ی کنترل کننده فیدبک خطی‌ساز و مود لغزشی موقعیت جرم سیستم اصلی کنترل می‌شود. ضرایب کنترل کننده‌ها به وسیله‌ی الگوریتم ازدحام ذرات بهینه سازی شده که زمان نشست و خطا را کمینه نماید. عملگر مغناطیسی به وسیله‌ی قانون فارادی و قانون لورنتس طراحی شده تا بتواند نیروی کنترلی را به سیستم اعمال کند. در انتها نتایج تخمین‌گر با مقدار واقعی مقایسه شده و جاذب ارتعاشی فعال به وسیله‌ی کنترل فیدبک خطی‌ساز و کنترل مقاوم مود لغزشی شبیه‌سازی شده است و تاثیر بهینه سازی ضرایب به صورت نمودار به نمایش درآمده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#جاذب ارتعاشی فعال #مشاهده‌گر لیونبرگر #کنترلر فیدبک خطی‌ساز #کنترل مود لغزشی #عملگر مغناطیسی #بهینه سازی #الگوریتم ازدحام ذرات

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)