پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
سعید فرزام فر [پدیدآور اصلی]، علی دستفان[استاد راهنما]
چکیده: امروزه بهبود کیفیت توان به یکی از مهم‌ترین مسائل در شبکه‌های توزیع توان الکتریکی تبدیل‌شده است که علت اصلی آن‌ هم استفاده روزافزون از تجهیزات مبتنی بر الکترونیک قدرت می‌باشد که ماهیتی غیرخطی دارند. یکی از پرکاربردترین روش‌ها در جبرانسازی مسائل کیفیت توان، استفاده از بهبوددهنده یکپارچه کیفیت توان (UPQC) است که توانایی جبرانسازی همزمان مسائل کیفیت توان مرتبط با ولتاژ و جریان را دارا می‌باشد. به‌طورکلی، ساختارهای موجود UPQC به دو دسته منبع ولتاژی و منبع جریانی تقسیم‌بندی می‌شوند که در این تحقیق به طراحی و شبیه‌سازی نوع جریانی این جبرانساز پرداخته ‌شده است. از مزیت‌های این ساختار می‌توان به حفاظت ذاتی در مقابل اتصال کوتاه احتمالی به سبب وجود سلف لینک dc و پاسخ سریع به اعوجاجات ولتاژی به دلیل وجود تنها یک فیلتر مرتبه اول اشاره نمود. جبرانسازی کمبود و بیشبود ولتاژ، نامتعادلی ولتاژ و هارمونیک توسط مدل ارائه‌ شده با استفاده از نرم‌افزار MATLAB/SIMUlixnk و برای سه بار متفاوت تحقیق ‌شده است. الگوریتم‌های کنترلی استفاده‌ شده مبتنی بر تئوری قاب مرجع سنکرون، تئوری توان لحظه‌ای (p-q) و کنترلر جریان باند هیسترزیس می‌باشد. نتایج حاصل، جبرانسازی 80 درصدی کمبود ولتاژ و جبرانسازی کامل بیشبود ولتاژ را نشان می‌دهد. همچنین نامتعادلی ولتاژ و میزان هارمونیک‌های جریان بار نیز به میزان قابل‌توجهی کاهش می‌یابد. آنالیز طیف هارمونیکی برای ولتاژ بار و جریان منبع انجام شد و نتایج حاصل نشان‌دهنده کاهش هارمونیک‌های جریان منبع از مقدار 83/15 درصد به 38/1 درصد و اعوجاجات هارمونیکی کل ولتاژ بار به مقدار 12/1 درصد است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#بهبوددهنده یکپارچه کیفیت توان- UPQC - مبدل منبع جریانی- CSI
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)