پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1388
پدیدآورندگان:
رضا نوروزی‌زاده [پدیدآور اصلی]، علی دستفان[استاد راهنما]، سیدمحمدرضا رفیعی[استاد راهنما]، مهدی بانژاد[استاد مشاور]
چکیده: امروزه با افزایش به هم پیوستگی سیستم‌های انتقال انرژی الکتریکی و نیز افزایش تفاضای بار در کلیه نقاط آن به صورت مستمر، استفاده بهینه از منابع و ظرفیت‌های موجود سیستم با حفظ قابلیت اطمینان و نگهداری آن در حدود پایداری، از مسائل بسیار مهم می‌باشد. برای دست‌یابی به این مهم، استفاده از ادوات FACTS به عنوان یکی از کاراترین روش‌ها مورد توجه قرار گرفته است که باعث افزایش قابلیت اطمینان و ظرفیت عملی خطوط انتقال می‌شود. کنترل‌کننده یکپارچه توان (UPFC) یکی از این ادوات است که شامل دو مبدل ولتاژ با خازن بزرگ می‌باشد. در این تحقیق از مبدل ماتریسی دو پل به جای دو مبدل ولتاژ با خازن بزرگ در ساختار UPFC استفاده شده که باعث کاهش حجم و هزینه آن می‌شود. برای شبیه‌سازی مبدل ماتریسی دو پل از روش SVPWM استفاده شده است که قادر به تولید شکل موج‌های تقریباً سینوسی بوده و محتوای هارمونیکی آنها بسیار کم است. در ادامه مدلی برای تحلیل UPFC متصل به سیستم قدرت پیشنهاد شده و کنترل توان‌های اکتیو و راکتیو ارائه شده است. سپس این مدل در یک سیستم قدرت نمونه قرار گرفته و برای دو حالت با بار و بدون بار در سیستم قدرت، برای کنترل توان باس‌های فرستنده و گیرنده، شبیه‌سازی می‌شود. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که این مدل با دقت بالایی قادر به توصیف UPFC برای هدف کنترل مستقل توان‌های اکتیو و راکتیو می‌باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مبدل ماتریسی #عبور توان #کنترل‌کننده یکپارچه توان

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)