پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق و رباتیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
یاسر‌حسینپور [پدیدآور اصلی]، حیدر طوسیان شاندیز[استاد راهنما]، محمد حدادظریف[استاد راهنما]، علی اکبر پویان[استاد مشاور]
چکیده: در این پژوهش، روشی برای کنترل ولتاژ خروجی مبدل تقویت کننده ی جریان مستقیم به مستقیم ارایه گردیده است. کنترل این سیستم، از طریق روش کنترل کسری- نظارتی مبتنی بر مدل می باشد. بدین صورت که مدل خطی به ازای نقطه کار های مختلف محاسبه و ضرایب تام کسری( تناسبی، انتگرالی،مشتقی، مرتبه ی انتگرال گیر و مرتبه ی مشتق گیر) متناظر با این نقطه ی کار طراحی می گردد. این نقطه کارها را ولتاژ مرجع(مطلوب) تعیین می کند و در ادامه یک ناظر از نوع شبکه ی پتری باید به ازای ولتاژهای مرجع مختلف، ضرایب کنترل کننده ی تام کسری مناسب را تولید کند. در انتها نتایج بدست آمده از تحلیل، در محیط سیمولینک متلب شبیه سازی شده اند و صحت محاسبات انجام شده، بدین وسیله به نمایش در آمده است .
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کنترل کسری #کنترل نظارتی #مبدل های قدرت #مبدل تقویت کننده #کنترل مبتنی بر مدل
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)