پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
سید محمدعلی امیریان [پدیدآور اصلی]، محمد حدادظریف[استاد راهنما]
چکیده: تنظیم‌کننده‌ی خودکار ولتاژ ژنراتور (AVR )در سیستم تحریک، جهت کنترل و حفظ اندازه ولتاژ پایانه‌ی ژنراتور سنکرون در یک سطح مشخص بکار می‌رود و ناپایداری AVR منجر به ناپایداری کل سیستم قدرت می‌شود. در این پایان‌نامه با بهره‌گیری از مفهوم حسابان کسری، به طراحی و محاسبه‌ی ضرایب بهینه کنترل‌کننده‌ی تناسبی مشتقی انتگرالی مرتبه کسری (FOPID ) با استفاده از تکنیک‌های هوش مصنوعی و الگوریتم رقابت استعماری به‌منظور بهبود کار آیی تنظیم‌کننده‌ی خودکار ولتاژ ژنراتور سنکرون پرداخته‌شده است. اجزای سیستم تحریک شبیه‌سازی‌شده و با تعریف یک تابع هزینه‌ی مناسب بهینه‌سازی در الگوریتم‌های تکاملی مقایسه شده است. شبیه‌سازی و نتایج به‌دست‌آمده از انجام پایان‌نامه بیانگر عملکرد مطلوب کنترل‌کننده‌ی طراحی‌شده در مقابل نامعینی‌های سیستم است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تنظیم‌کننده‌ی خودکار ولتاژ ژنراتور (AVR) #حسابان کسری #کنترل‌کننده‌ی تناسبی مشتقی انتگرالی مرتبه کسری #الگوریتم رقابت استعماری

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)