پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
شهرام نجفی [پدیدآور اصلی]، محمد حدادظریف[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه روش کنترل فازی مقاوم برای یک صفحه پایدار ژیروسکوپی سه محوره ارائه شده است. این صفحه پایدار تحت تأثیر اغتشاشات اعمالی به پایه حامل خود قرار دارد. روش کنترل فازی مقاوم به دلیل عملکرد ردیابی مقاوم، تضمین پایداری و پاسخ با دقت بالا مطرح شده است. کنترل کننده فازی یک کنترل کننده مؤثر برای کنترل عدم قطعیت در سیستم های غیرخطی است. در بخش اول به مدلسازی و ارائه معادلات حرکت پایدارکننده با در نظر گرفتن ژیروسکوپ های مکانیکی و غیرمکانیکی پرداخته شده است. در بخش بعد کنترل کننده PID ارائه شده است. در ادامه برای اطمینان از دستیابی به ردگیری و حذف اغتشاشات ، به مقایسه کنترل کننده فازی مقاوم ارائه شده با کنترل کننده PID پرداخته شده است. این تحقیق به بررسی پایداری سیستم کنترل می پردازد و درستی روش کنترل با تحلیل پایداری و نتایج شبیه سازی تائید می گردد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پایدار کننده ژیروسکوپی #صفحات پایدار #کنترل تناسبی-انتگرالی-مشتقی #کنترل فازی مقاوم #عدم قطعیت

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)