پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1388
پدیدآورندگان:
عبدالمجید دژم خوی [پدیدآور اصلی]، مهدی بانژاد[استاد راهنما]، علی دستفان[استاد مشاور]
چکیده: در این پایان نامه برای یک سیستم قدرت تک ماشین متصل به باس بینهایت که در آن UPFC نصب شده باشد مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این منظور از مدل فضای حالت خطی شده سیستم قدرت و UPFC استفاده شده است. به عبارت دیگر مدل ادغام شده سیستم قدرت و UPFC در این کار مورد استفاده قرار گرفته است. هدف این تحقیق طراحی و شبیه سازی کنترل کننده هایی برای ورودی های UPFC است که در پی وقوع اغتشاش در سیستم قدرت با اعمال تغییر مناسب در عملکرد UPFC نوسانات فرکانس پایین را میرا کنند. برای این منظور کنترل کننده های PID و فازی برای هر کدام از ورودی های UPFC طراحی و شبیه سازی شده است. نتایج شبیه سازی ها نشان دهنده برتری عملکرد کنترل کننده های فازی در میرای نوسانات فرکانس پایین است. همچنین پس از بهینه کردن کنترل کننده های فازی طراحی شده توسط روش خوشه بندی C-میانگین فازی، در پی اغتشاشات یکسان نوسانات به میزان زیادی کاهش پیدا کرده اند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نوسانات فرکانس پایین #میرایی #کنترل کننده یکپارچه انتقال توان(UPFC) #کنترل فازی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)