پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
فاطمه خیل کردی [پدیدآور اصلی]، علی دهقانی[استاد راهنما]، عبدالمجید عبدالباقی عطاآبادی[استاد مشاور]
چکیده: هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل مالی تعیین کننده نگهداشت وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از اطلاعات مالی 197 شرکت طی سال‌های 1389 الی 1396 است. به همین منظور یازده فرضیه تدوین و از رگرسیون چندکی به‌منظور بررسی هرچه دقیق‌تر موضوع موردپژوهش در چندک‌های (quantil)مختلف، استفاده‌شده است. نتایج حاکی از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که متغیرهای نگهداشت وجه نقد دوره قبل، اهرم مالی، پرداخت سود سهام، فرصت های رشد، مخارج سرمایه، سرمایه خالص در گردش، نوسان جریان نقدی، نوسانات قیمت نفت، نرخ رشد اقتصادی و نرخ بهره بر نگهداشت وجه نقد دارای تاثیرمعنادار می باشند. همچنین در ادامه مدل برای بررسی هرچه دقیق تر عوامل موثر بر سطح نگهداشت وجه نقد در اقتصاد نفتی کشور، در شرایط نوسان بالای قیمت نفت و نوسان پایین قیمت نفت، برازش می شود تا به بررسی سناریوهای پژوهش پرداخته شود که در شرایط نوسان پایین قیمت نفت متغیرهای نگهداشت وجه نقد دوره قبل، پرداخت سود سهام، فرصت های رشد، مخارج سرمایه، سرمایه خالص در گردش، نوسانات قیمت نفت و نرخ بهره و در شرایط نوسان بالای قیمت نفت متغیرهای نگهداشت وجه نقد دوره قبل،اهرم مالی، سودآوری، فرصت های رشد، سرمایه خالص در گردش، نوسان جریان نقدی و نرخ رشد اقتصادی معناداربوده است. بنابراین شرکت ها می توانند به-عنوان یک سیاست و خط مشی خود در نگهداشت میزان وجه نقد به این متغیرها توجه بیشتری لحاظ نمایند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نگهداشت وجه نقد #نوسانات بالای قیمت نفت #نوسانات پایین قیمت نفت #رگرسیون کوانتایل

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)