پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1389
پدیدآورندگان:
سمانه برات نیا [پدیدآور اصلی]، علی کیوانلو[استاد راهنما]، سید علینقی طاهری[استاد مشاور]
چکیده: در این تحقیق٬ مشتقات جدیدی از پیرولو[3،2-b]کینوکسالین با استفاده از کاتالیزگر پالادیم سنتز گردید. از واکنش 2،3-دی کلروکینوکسالین با آلکیل آمین های نوع اول مختلف در استونیتریل، ترکیبات 2-آلکیل آمینو-3-کلروکینوکسالین با بهره ی بالا بدست آمد. ترکیبات سنتز شده با آلکین های انتهایی در حلال مورفولین، در حضور کاتالیزگرهای بیس(تری فنیل-فسفین)پالادیم(II)کلرید و مس(I)یدید، در دمای °C70 و در اتمسفر آرگون واکنش داده، مشتقات جدیدی از 1-آلکیل-2-فنیل(بوتیل)-1H-پیرولو[2،3-b]کینوکسالین سنتز گردید. در مکانیسم پیشنهاد شده، (Pd(0 که از کاهش (Pd(II در مخلوط واکنش به وجود می آید، واکنش را کاتالیز می-کند. ساختار ترکیبات سنتز شده با استفاده از داده های طیف سنجی تأیید گردید. از ویژگی های این روش، شرایط ملایم، تک ظرفی بودن و بهره ی بالای مشتقات سنتز شده می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پیرولوکینوکسالین #کتالیزگر پالادیم #تک ظرفی بودن #بهره بالای مشتقات سنتز

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)