پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1384
پدیدآورندگان:
محمدرضا صالحی زاده [پدیدآور اصلی]، علی اکبر قره ویسی [استاد راهنما]، اشکان رحیمی کیان [استاد مشاور]
چکیده: با گسترش نیاز روز افزون صنایع به انرژی الکتریکی و باتوجه به کاربردهای عمده آن و پراکندگی منابع تولید و مصرف، شبکه های به هم پیوسته جهت انتقال و توزیع انرژی الکتریکی گسترش یافته اند. صنعت برق در سالیان اخیر با مبحث تجدید ساختار و تجزیه ساختار سنتی عمودی به واحدهای جدا از یکدیگر و خصوصی سازی مواجه است که در نتیجه این پدیده، انرژی الکتریکی به عنوان یک کالا مطرح می شود. کلیه عوامل فوق لزوم ایجاد یک شبکه مطمئن با کارایی بالا را طلب می کند. یکی از مهمترین مشخصه های یک سیستم با عملکرد مطلوب مبحث پایداری می باشد که برای نیل به این هدف و دیگر مشخصه های مطلوب لازم است کنترل کننده های مناسبی برای سیستم طراحی گردند. سیستم های انتقال انعطاف پذیر(FACTS)، که با ظهور صنعت نیمه هادی رشد کرده اند یکی از مهمترین تجهیزات کنترلی جهت پایدارسازی سیستمهای قدرت می باشند که در سالیان اخیر مورد توجه قرار گرفته اند. یکی از مهمترین و کاملترین این تجهیزات کنترل کننده یکپارچه توان می باشد. این تجهیز قابلیت کنترل زاویه فاز، امپدانس و ولتاژ خط را به صورت مستقل داراست. با توجه به مشکلات روشهای متداول در پایدارسازی سیستم قدرت نظیر پیچیدگی طرح، مقاوم نبودن در برابر تغییرات بار و تغییرات پارامترهای سیستم قدرت و تعداد قوانین فازی، استراتژی کنترلی فازی مقاوم بر مبنای جبرانساز توزیعی موازی به منظور طراحی و شبیه سازی بر کنترل کننده یکپارچه توان پیشنهاد گردیده است. نتایج شبیه سازی نشان دهنده قابلیت این روش جهت رفع نقیصه های یاد شده در پایدارسازی سیستم قدرت تک ماشینه و چند ماشینه می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سیستم قدرت #پایداری #سیستم های انتقال انعطاف پذیر #کنترل کننده یکپارچه توان #فازی مقاوم #جبران ساز توزیعی موازی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)