پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1386
پدیدآورندگان:
روح اله علومی دودران [پدیدآور اصلی]، محمد علی صدرنیا[استاد راهنما]، سیدمحمدرضا رفیعی[استاد مشاور]
چکیده: جبران کننده جامع کیفیت توان Unified Power Quality Conditine که به اختصار UPQC نامیده می شود یکی از جدیدترین تجهیزات جبران کننده کیفیت توان در شبکه های توزیع می باشد. شکل مدار قدرت متعارف سیستم جامع کیفیت توان از یک فیلتر اکتیو موازی و یک فیلتر اکتیو سری با لینک DC مشترک تشکیل شده است. در این پاین نامه علاوه بر بررسی مسایل کیفیت توان و استانداردهای مختلف به معرفی انواع رایج جبران سازهای کیفیت توان پرداخته شده و با تشریح روشهای مختلف جبرانسازی روش جدید سوئیچینگ بهینه ارائه گردیده است. با توجه به اینکه تغییر در استراتژی کنترلی بسیار ساده تر و ارزانتر از تغییر در ساختار مدار قدرت می باشد لذا تغییر در استراتژی کنترلی بهترین روش برای بهبود عملکرد جبرانسازهای کیفیت توان می باشد. تاکنون استراتژی های کنترل زیادی بریا جبرانسازها ارائه گردیده است. استراتژی کنترل بهینه ارائه شده با استفاده از مدل ریاضی مبدل برای ایجاد جریان های مرجع با استفاده از روش ترکیب مولفه های متقارن و تئوری P-Q لحظه ای بدست آمده است. بهینه بودن روش جدید کنترلی در جبرانسازی جریان بار راکتیو و هارمونیک دار با خطای کم در تعقیب جریان های مرجع تولیدی و فرکانس ثابت سوئیچینگ با روش متداول هیسرزیس مقایسه شده است. که به دلیل داشتن فرکانس سوئیچینگ ثابت، سهولت شرح و اجرا پاسخ سریع، تعداد سوئیچینگ کمتر در مقایسه با روش ها متداول موجود و ایجاد هماهنگی در سیستم سوئیچینگ سه فز به عنوان روش جدید معرفی شده است. نتایج شبیه سازی آنها در محیط نرم افزار مطلب و مقایسه عملی نتایج نشانگر صحت عملکرد مدارات کنترل و مدل سازی انجام یافته در بخش محاسبه موج مرجع است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کیفیت توان #جبران ساز کیفیت توان #فیلتر اکتیو موازی #فیلتر اکتیو سری #کنترل بهینه

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)