پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1384
پدیدآورندگان:
اسماعیل عبدی ولمی [پدیدآور اصلی]، علی اکبر قره ویسی [استاد راهنما]، علی دستفان[استاد راهنما]
چکیده: یکی از مهمترین مسایل بشر از دیر باز، یافتن یک منبع انرژی مناسب بوده است. در این راه منابع انرژی گوناگونی مورد مطالعه قرار گرفته اند. یکی از انرژی هایی که از گذشته مورد استفاده قرار گرفته و اکنون نیز استفاده از آن فزونی یافته است، انرژی باد است که از منابع انرژی تجدید پذیر و پاک می باشد. در گذشته از باد جهت چرخاندن آسیابهای بادی و حرکت دادن قایق ها و کشتی های بادبانی استفاده می شده است. اما امروزه از آن جهت چرخاندن توربین های بادی و تحصیل انرژی الکتریکی استفاده می شود. یکی از مسائل مهم در استفاده از توربین های بادی، چه در زمان بررسی برای تاسیس یک واحد نیروگاهی و چه در زمان بررسی جهت توسعه یک واحد نیروگاهی موجود، بررسی پایداری به خصوص پایداری دینامیکی و گذرای آن در بروز یک حادثه به طور مثال در زمان وقوع یک اتصال کوتاه و پس از رفع خطا می باشد. به همین جهت با توجه به اهمیت موضوع در این پایان ابتدا انواع پایداری بحث می شود و پایداری انواع ماشین های الکتریکی مورد بررسی قرار می گیرد. سپس انواع توربین های بادی بیان گردیده و اتصالات الکتریکی انواع توربین ها به شبکه قدرت ارائه می شود.در فصل بعد ابتدا یک مزرعه بادی نمونه توسط نرم افزار Matlab‎ شبیه سازی گردیده و خطایی به آن اعمال شده و نتایج شبیه سازی نمایش داده می شود. سپس انواع آرایشات اتصال توربین های بادی به شبکه شبیه سازی شده نتایج شبیه سازی ارائه می گردد. در فصل ‎۵ پس از ارائه مدل استاتیکی توربین بادی، مدل دینامیکی آن بیان شده و شبیه سازی انجام می گردد. سپس رفتار آن توسط یک UPFC، با استفاده از کنترل فازی بهبود می یابد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پایداری سیستم قدرت #توربین بادی #کنترل کننده یکپارچه شارش توان #کنترل فازی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)