پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع دکتری > سال 1388
پدیدآورندگان:
احمد حاجی پور [پدیدآور اصلی]، حیدر طوسیان شاندیز[استاد راهنما]، حسین مروی[استاد مشاور]
چکیده: در این رساله، ابتداء به معرفی علم محاسبات کسری و تعاریف مختلف اپراتورهای مرتبه کسری پرداخته شده و در ادامه خصوصیات و مشخصات سیستمهای توصیف شده با معادلات کسری بیان شده است. از فصول میانی به بعد سعی شده است که به سوالات مطرح شده در زمینه پایداری سیستمهای مرتبه کسری خطی و غیرخطی تا حدامکان پاسخ مناسبی داده شود. بحث تحلیل پایداری سیستمهای مرتبه کسری غیرخطی ( سیستمهای لوره ) برای اولین بار در این رساله انجام شده است و سعی شده که قضیه پایداری پوپوف به سیستمهای مرتبه کسری غیرخطی فیدبکی ( لوره) تعمیم داده شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سیستمهای فیدبکی مرتبه کسری غیرخطی #پایداری #سیستم لوره #پایداری میتاگ لفلر #پایداری لیاپانفی #محک پوپوف تعمیم یافته #محک دایره.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)