پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع دکتری > سال 1398
پدیدآورندگان:
حمید بهزاد [پدیدآور اصلی]، محمد علی صدرنیا[استاد راهنما]، احمد دارابی[استاد مشاور]، امین رمضانی [استاد مشاور]
چکیده: سیستم‌های خطی متغیر با پارامتر دسته‌ای از سیستم‌های دینامیکی خطی هستند که توصیف ریاضی آن‌ها وابسته به پارامترهایی است که مقدار آن با زمان تغییر پیدا می‌کند. این دسته از سیستم‌ها از نظر کیفیت توصیف تقریبا هم ارز سیستم‌های غیرخطی هستند. با توجه به قابلیت گسترش روش‌های تشخیص عیب ارائه شده برای سیستم‌های خطی نامتغیر با زمان بر روی سیستم‌های خطی متغیر با پارامتر، استفاده از این دسته از سیستم‌ها اخیرا مورد توجه محققین قرار گرفته است. هدف از این رساله ارائه یک روش نوین مبتنی بر نظریه اتلافی بودن و رابطه تعادلی انرژی جهت تشخیص عیب در سیستم‌های دینامیکی خطی متغیر با پارامتر است که در معرض عیوب ساختاری، سنسور و عمل‌گر قرار دارد. عیوب درنظر گرفته شده در این رساله از دسته عیوب ضرب شونده و جمع شونده می‌باشد. همچنین روش‌های پیشنهادی مبتنی بر مدل سیستم می باشند. به منظور اطلاع دقیق از میزان جدیت عیب و فراهم کردن امکان جبران آن، از رابطه تعادلی جهت تخمین عیب استفاده شده است. درنهایت یک رویکرد تحمل‌پذیر عیب برای سیستم‌های با تعداد سنسور و عملگر زیاد که که در معرض عیوب ضرب شونده و جمع شونده قرار دارند، ارائه شده است. همچنین قضایای ارائه شده با استفاده از نظریه لیاپانوف و با به کارگیری نامساوی خطی-ماتریسی بررسی و اثبات شده‌اند
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تخمین عیب #رابطه تعادلی انرژی #سیستم خطی متغیر با پارامتر #عیب ضرب شونده #نامساوی خطی ماتریسی #نظریه اتلافی بودن

دانلود چکیده

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)