پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
ایراندخت امیرجانی مروی [پدیدآور اصلی]، مرتضی رحیمیان[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان‌نامه، اثر همبستگی زمانی‌-مکانی تولید بادی بر هزینه ی عدم تعادل در بازار زمان‌حقیقی به طور آماری تحلیل می شود. جهت نیل به این هدف، مسئله تسویه بازار زمان‌حقیقی فرمول بندی می شود. تولید بادی به صورت بار الکتریکی منفی مدل سازی می شود. بار الکتریکی نیز غیر حساس به تغییرات قیمت در نظر گرفته می‌شود. به علاوه، قیود مربوط به محدودیت های زمانی واحدها و محدودیت های شبکه در مدل تسویه بازار زمان‌حقیقی مد نظر قرار می‌گیرد. با استخراج همبستگی زمان-مکانی تولید توان بادی از اطلاعات واقعی، عدم‌قطعیت تولید توان بادی به صورت مجموعه ای از سناریو‌ها مدل سازی می‌شود. نتایج شبیه سازی برای سیستم 24-bus RTS ارائه می شود. اثرگذاری همبستگی زمانی-مکانی تولید توان بادی بر قیمت بازار زمان‌حقیقی و هزینه ی عدم ‌تعادل به کمک شبیه سازی آماری مطالعه می شود. همچنین اثر همبستگی زمانی-مکانی تولید توان بادی بر هزینه عدم تعادل از دیدگاه تولیدکنندگان بادی تحت دو مکانیسم تسویه تک‌قیمت و دوقیمت به صورت آماری در نظر گرفته می شود. نتایج برای حالات مختلف نشان می دهد متوسط درآمد (هزینه) ناشی از اضافه (کمبود) تولید تولیدکنندگان بادی در مکانیسم تسویه تک قیمت بیشتر (کمتر) است. اگرچه اختلاف انحراف معیار درآمد (هزینه) تولیدکنندگان بادی در این دو مکانیسم تسویه تحت تأثیر خطای پیش بینی تولید بادی می تواند مثبت یا منفی باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تولید بادی #همبستگی زمانی-مکانی #بازار زمان‌حقیقی #مکانیسم های تسویه تک‌قیمت و دوقیمت

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)