پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
ساناز کلهری [پدیدآور اصلی]، بزرگمهر اشرفی[استاد راهنما]، علی اکبر حسنی[استاد مشاور]
چکیده: ارزیابی فرایند انتقال تکنولوژی شامل بخش‌های مختلفی است نظیر ارزیابی نحوه شناسایی تکنولوژی‌های موجود و انتخاب تکنولوژی مناسب، ارزیابی نحوه شناسایی عرضه‌کنندگان تکنولوژی موردنظر و انتخاب مناسب‌ترین آن‌ها، ارزیابی نحوه اکتساب تکنولوژی و قرارداد منعقده بین عرضه‌کننده تکنولوژی و انتقال گیرنده و .... و برای حرکت در جهت بهینه‌سازی انتقال تکنولوژی ارزیابی ضروری است زیرا همیشه موانع و مشکلاتی در پروسه انتقال تکنولوژی وجود دارد و فقط چنانچه این انتقال بر اساس یک برنامه تکنولوژی تهیه و تنظیم‌شده باشد کشور درحال‌توسعه می‌تواند با طی فرآیند انتقال تکنولوژی به آن تکنولوژی دست یابد.هم‌چنین اطلاعات فراهم‌شده ناشی از تحلیل گام‌های مدل ارزیابی انتقال تکنولوژی می‌تواند در هر بخش صنعت در اختیار مسئولان مرتبط قرار گیرد تا آن‌ها بتوانند برای تصمیم‌سازی‌های بهینه آینده در زمینه انتقال تکنولوژی از نتایج آن بهره‌برداری نمایند .در این تحقیق سعی شد تا معیارهایی که برای ارزیابی انتقال تکنولوژی‌ در تحقیقات پیشین معرفی شده بودند را در یک مدل جامع جمع آوری کرده و با استفاده از سیستم های پویا تاثیرات متقابل آنها بر یکدیگر را بررسی کنیم .در همین راستا نیروگاه برق مشهد را به عنوان نمونه موردی تحقیق انتخاب کرده و فرایند های کلیدی در هر یک از بخش های نیروگاه و ارتباط آنها با یکدیگر را شناسایی کردیم،سپس شاخص های ارزیابی عملکرد کلیدی در هر بخش را با توجه ویژه به انتقال تکنولوژی شناسایی کردیم.با استفاده از فرایندهای کلیدی و شاخص های کلیدی ،نمودار حلقه های علی – معلولی و بعد از آن نمودار جریان را رسم کردیم.در انتها با نرم افزار vensim نمودارهای وضعیت شاخص های ارزیابی عملکرد مورد مطالعه در طول دوره شبیه سازی را با توجه به وضعیت فعلی و سیاستهای فعلی نیروگاه در طی ۱۰۰ دوره (۱۰۰ ماه) رسم کردیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تکنولوژی #انتقال تکنولوژی #فرایند انتقال تکنولوژی #ارزیابی فرایند انتقال تکنولوژی #سیستم های پویا

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)