پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع دکتری > سال 1400
پدیدآورندگان:
رضا قطب الدینی ده ملایی [پدیدآور اصلی]، حیدر طوسیان شاندیز[استاد راهنما]، حیدر طوسیان شاندیز[استاد راهنما]
چکیده: مدیریت بلند مدت بار و دارایی‌ها مستلزم استفاده بهینه از منابع برای ایجاد، نگهداری، اسقاط و برکناری تاسیسات و ارزیابی کارایی و بهره‌وری در دوره عمر می‌باشد. با توجه به انحصار طبیعی در زیرساخت‌های توزیع برق و به منظور افزایش کارایی و کیفیت خدمات در این حوزه، کشورهای زیادی مالکیت و یا مدیریت زیر ساخت‌های توزیع انرژی الکتریکی را به بخش خصوصی واگذار نموده اند. با واگذاری فرآیند توزیع انرژی الکتریکی به بخش غیردولتی، ایجاد فضای رقابتی برای بهبود کیفیت و نرخ خدمات از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. انجام تنظیم و رگولاتوری مستلزم شناخت کافی از متغیرهای فرآیند توزیع انرژی الکتریکی است. علاوه بر نیاز به شناسایی عوامل و متغیرهای ذاتی یا به عبارتی داخلی سیستم، شناسایی عوامل و متغیرهای خارجی که منجر به تحمیل هزینه می‌شوند از اهمیت بالایی برخوردار است. برنامه‌ریزی شهری، رفتار اجتماعی و اعمال حاکمیت از جمله عوامل خارجی مهم و موثر بر روی مدیریت دارایی و بار در شرکت‌های توزیع هستند. در این رساله ارزیابی کارایی مناطق مختلف شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان در حوزه روشنایی معابر بعنوان نمونه مطالعاتی و شیوه‌های رگولاتوری برای بهبود کارایی آن مورد تحقیق قرار گرفته‌اند. برای دستیابی به متغیرهای ذاتی سیستم روشنایی معابر از مشخصه های فنی تاسیسات استفاده و با استفاده از آنها مدل پایه و مبنا برای ارزیابی مناطق احصاء شده است. در شبیه‌سازی انجام شده تفاوت آمار خروجی مدل و آمار واقعی به تاثیر عوامل خارجی نسبت داده شده‌اند. در ادامه با تعریف روش انگیزشی برای تشویق و تنبیه به پیمانکاران و مدیران برق در مناطق فرصت داده شده تا تاثیر عوامل خارجی را به حداقل ممکن برسانند. نتایج نشان می‌دهد این شیوه‌ها در نهایت منجر به ترغیب شرکت‌ها به ارایه گارانتی بدون قید وشرط برای میانگین عمر و انحراف از میانگین عمر و همچنین ترغیب عوامل اجرایی به شناسایی عیب و رفع آن در حداقل زمان ممکن می شود. در نهایت پیشنهاد شده با توجه به عمر تاسیسات روشنایی معابر، دوره زمانی قراردادها افزایش یابد به نحوی که پیمانکاران بتواند با برنامه‌یزی بلند مدت ضمن کسب سود بیشتر، با افزایش بهره‌وری شرکت‌های توزیع را منتفع نمایند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سیستم های پویا #مدیریت دارایی #روشنایی معابر #ارزیابی کارایی #محک زنی #مدیریت بار
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)