پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
امیر زندی نسب [پدیدآور اصلی]، سید مجتبی میرلوحی[استاد راهنما]، الهام دسترنج[استاد مشاور]
چکیده: امروزه بانک‌ها به دنبال راهی برای سرمایه‌گذاری دارایی‌های خود در طول زمان هستند تا با در نظرگیری عدم اطمینان‌ها، تنگناهای مختلف و بدهی‌های تعهد شده، سطح رضایت‌بخشی از سود را کسب کنند. مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها حوزه‌ای است که به مسأله فوق پاسخ می‌دهد. مدیریت دارایی و بدهی شامل مجموعه‌ای از ابزارها و روش‌های فنی است که طبق ارزش برای سهام‎داران و تحت کنترل بودن، ریسک‌ها را تضمین می‌کند. امروزه، روند رو به رشدی تغییر گرایش بانکداری دنیا از بسط اقلام ترازنامه به سمت تمرکز بر نرخ‌های بازده سرمایه و کنترل ریسک، سبب شده است که دانش مدیریت دارایی و بدهی برای مدیران بانک‌ها برای پاسخگویی به نتایج سود، به یک ضرورت تبدیل شود. اهمیت مدیریت دارایی و بدهی را در این نکته می‌توان خلاصه کرد که در واقع بانک‌ها مؤسساتی مالی هستند که باید بین منابع و مصارف و یا هزینه و درآمد حاصل از فعالیت خود تعادلی ایجاد نمایند که بتوانند نه تنها به حفظ ارزش دارایی‌ها، بلکه افزایش کارایی و اثربخشی منابع و مصارف، به حیات مالی خود در بازار ادامه دهند. لذا بکارگیری تکنیک‌های علمی همراه با هنر مدیران مؤسسات مالی برای مدیریت بهینه منابع و مصارف ضروری می‌نماید و در کل تکنیک‌های مدیریت دارایی و بدهی که امروزه بیشتر مؤسسات مالی دنیا به نوعی به استفاده از آن روی آورده‌اند، موجب خواهد شد که مؤسسه مالی با کنترل عوامل درونی و سناریوسازی در برابر عوامل بیرونی، کمترین هزینه را در برابر منابع موجود پرداخته و همراه با افزایش سودآوری، ریسک‌ها نیز کنترل گردد. هدف تحقیق، ایجاد مدل بهینه برای مدیریت ترازنامه با اتخاذ تصمیم تخصیص میزان (از نوع درصدی) منابع بانکی در حوزه‌های مصرفی بانک می‌باشد. روش تحقیق که تلفیقی از برنامه‌ریزی تصادفی و بهینه‌سازی مارکویتز می‌باشد. تقریبا در واقعیت و در مدل حاصله، از بیش از 99% سرمایه به منظور سرمایه‌گذاری، سپرده‌گذاری و اعطای وام استفاده صورت گیرد. اما در واقعیت از 99.37% و در مدل حاصله از 80.29% سپرده‌ها به منظور سرمایه‌گذاری، سپرده‌گذاری و اعطای وام استفاده صورت گرفته است که این نشانه عدم توجه بانک مهر اقتصاد به محدودیت‌های اندوخته قانونی و محدودیت نقدینگی بانک می‌باشد. مدل ما با پارامتر کردن هدف اکثر بانک‌ها که همانا سودهای محتمل است، مجموعه‌ای از تصمیمات کارآمد ریسک- بازده را تولید خواهد کند. مدیران ارشد بانک مهر اقتصاد، تنها نیازمندند تا صرفا مجموعه‌ای از تصمیمات کارآمد را به منظور انتخاب راه‌حل مطلوبشان بررسی کنند. علاوه بر این، بانکداران می‌توانند از مدل ما برای ارزیابی پیش‌بینی‌های اقتصادی یا محدودیت‌های سیاستی بانک استفاده کنند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مدیریت دارایی و بدهی بانک #مدل بهینه‌سازی مارکویتز #برنامه‌ریزی تصادفی #بانک مهر اقتصاد

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)