پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
خدیجه سلطانی [پدیدآور اصلی]، حسین باغیشنی[استاد راهنما]، محمد آرشی[استاد راهنما]
چکیده: مدل‌های رگرسیونی از جمله ابزار پرکاربرد در علوم مختلف از جمله پزشکی، علوم طبیعی، علوم اجتماعی، اقتصاد، و محیط‌شناسی است. در مواردی که متغیر پاسخ غیرنرمال باشد، معمولا به‌جای مدل‌های خطی از مدل‌های خطی تعمیم‌یافته استفاده می‌شود. اما پذیره اساسی در این مدل‌ها استقلال بین مشاهدات است. در موارد متعددی با پاسخ‌هایی مواجه می‌شویم که نوعی ساختار وابستگی بر آن‌ها حاکم است. به عنوان چند نمونه می‌توان به داده‌های طولی، سری زمانی و داده‌های فضایی اشاره کرد. در این موارد باید وابستگی پاسخ‌ها را به شکلی به مدل وارد کرد. برای این کار رهیافت‌های مختلفی معرفی شده اند. رهیافت معمول استفاده از مدل‌های آمیخته خطی تعمیم‌یافته است. استنباط در این رده از مدل‌ها (در هر دو دیدگاه کلاسیک و بیزی) با مشکلات محاسباتی جدی روبرو است. یک راهکار جانشین جدید برای لحاظ کردن وابستگی پاسخ‌ها، استفاده از مدل‌های رگرسیون حاشیه‌ای مبتنی بر تابع مفصل است در این پایان‌نامه، ابتدا مدل رگرسیون حاشیه‌ای مفصل گاوسی را معرفی می‌کنیم. سپس استنباط آماری مدل و معیارهای برازش را معرفی و با استفاده از آزمون مشخص‌سازی هاسمن درستی انتخاب مدل را بررسی می‌کنیم. رهیافت استنباط مورد نظر ما مبتنی بر تابع درستنمایی است. در ادامه به ارزیابی مدل با مثال‌های شبیه‌سازی و واقعی می‌پردازیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#آزمون مشخص‌سازی هاسمن #استنباط مبتنی بر درستنمایی #تابع مفصل #داده‌های طولی #داده‌های فضایی #رگرسیون حاشیه‌ای #سری زمانی #مفصل گاوسی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)