پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
زهرا صیدآبادی [پدیدآور اصلی]، نگار اقبال[استاد راهنما]
چکیده: نقدشوندگی مفهومی چند بعدی است که از جهات مختلف تصمیمات سرمایه گذاری فعالان بازار را تحت تأثیر قرار می دهد. مهم-ترین ابعاد نقدشوندگی عبارتست از عمق، سختی، وسعت، فوریت معامله و انعطاف پذیری آن است. شاخص های متعددی برای سنجش سطح نقدشوندگی وجود دارد که هر کدام از این شاخص ها بر یک یا چند از نقدشوندگی تأکید دارند. تعدد شاخص های نقدشوندگی و ابعاد نقدشوندگی اتخاذ تصمیم سرمایه گذاران در انتخاب پرتفوی برمبنای ریسک نقدشوندگی را با مشکل مواجه می سازد. لذا در راستای رفع این مشکل در این تحقیق ما براساس توابع مفصل R-Vin یک شاخص نقدشوندگی مرکب ساخته ایم این شاخص نقدشوندگی مرکب به نوعی شاخص های متعدد نقدشوندگیرا پوشش می دهد. ساخت یک شاخص نقدشوندگی مرکب این امکان را فراهم ساخت تا بتوانیم سطح نقدشوندگی یک نماد معاملاتی و یک سبد سهام را به سادگی محاسبه کنیم.جهت اعتبار سنجی تحقیق از داده های لحظه ای معاملات و مظنه های برتر بورس از تاریخ 1/1/2016 تا 1/1/2019 استفاده نموده ایم. و شاخص های سختی معامله و سبد سهام نمونه محاسبه شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#وابستگی ربعی مثبت #آزمون استقلال #تابع مفصل #آزمون درست‌نمایی تجربی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)