پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع دکتری > سال 1400
پدیدآورندگان:
مرضیه محمودی [پدیدآور اصلی]، احمد نزاکتی رضازاده[استاد راهنما]، محمد آرشی[استاد راهنما]
چکیده: در آمار مسائلی مانند برآورد تابع چگالی وجود دارد که برای حل آن‌ها می‌توان از روش‌های ناپارامتری استفاده کرد. از طرفی واضح است که در شرایط واقعی، پذیره‌ی استقلال کمتر مورد پذیرش قرار می‌گیرد و بین بیشتر پدیده‌های موجود در طبیعت می‌توان وابستگی را مشاهده کرد. از طرفی برآوردگرهای بهبودیافته با استفاده از به‌کارگیری اطلاعات پیشین در مورد تعدادی یا تمام پارامترهای مدل تحت بررسی، اغلب منجر به بهبود فرایند برآورد می‌شوند. بنابراین در این رساله با به‌کارگیری اطلاعات غیرنمونه‌ای، برآوردگرهای انقباضی برای تابع چگالی را با فرض ساختار وابستگی پیوندی مورد مطالعه قرار دادیم. همچنین با در نظر گرفتن ساختار وابستگی α -آمیخته، به‌ترتیب برآوردگرهای بهبودیافته‌ی مربوط به مشتق تابع چگالی و تابع نرخ خطر را معرفی می‌کنیم و خواص مجانبی آن‌ها را مورد بررسی قرار داده و عملکرد این برآوردگرهای بهبودیافته‌ی پیشنهادی را نسبت به برآوردگر هسته‌ای متناظر مورد مطالعه قرار می‌دهیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#وابستگی #برآورد هسته‌ای #برآوردگر انقباضی #تابع نرخ خطر #مشتق تابع چگالی.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)