پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
سمانه رجبلو [پدیدآور اصلی]، محمد آرشی[استاد راهنما]
چکیده: در مسائل تحلیل رگرسیون اگر تعداد متغیرهای توضیحی زیاد باشد، برآورد پارامترها به روش کمترین توان‌های دوم راه مناسبی نبوده و باید از برآوردگرهای جریمه‌شده استفاده کرد. یکی از موثرترین و کاراترین برآوردگر - های جریمه ‌شده، لاسو است که در صفر مشتق‌پذیر نمی‌باشد و بنابراین توزیع مجانبی آن نرمال نیست. در این پایان‌نامه برآوردگر لاسوی مشتق‌پذیر را مورد بررسی قرار می‌دهیم که دارای توزیع مجانبی نرمال است و خواص خوبی در مقایسه با خیلی از برآوردگرهای جریمه‌شده دارد. با انجام چند مطالعه شبیه‌سازی و تحلیل داده‌های واقعی، عملکرد این برآوردگر و برآوردگر لاسوی مشتق‌پذیر تفاضلی را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم. ‌
کلید واژه ها (نمایه ها):
#برآوردگر لاسوی مشتق‌پذیر #برآوردگر تفاضلی #تابع جریمه #رگرسیون جریمه‌شده در بعد بالا

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)