پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
سید علی اصغر رحمتی [پدیدآور اصلی]، محمد آرشی[استاد راهنما]
چکیده: در برخی از مدل‌های رگرسیونی تعداد متغیرهای توضیحی مورد بررسی زیاد است، که در این گونه موارد پیشنهاد می‌شود از روش‌های برآورد جریمه‌شده استفاده شود. از جمله این روش ها می‌توان به لاسو اشاره کرد که همزمان هم انتخاب متغیر انجام داده و هم پارامترهای مدل رگرسیونی را برآورد می‌کند. حال چنان‌چه هدف مدل‌بندی رگرسیونی از دیدگاه بیزی باشد می‌توان از روش رگرسیون جریمه‌شده بیزی استفاده کرد. در این مدل‌بندی معمولا توزیع پیشین طوری انتخاب می شود که نتیجه حاصل شبیه یکی از برآورگرهای جریمه‌شده در حالت کلاسیک است. در این پایان‌نامه رگرسیون جریمه‌شده بیزی را مورد مطالعه قرار داده و دو رهیافت لاسوی بیزی و نعل اسبی بیزی را با جزئیات بیشتری مورد بررسی قرار می‌دهیم. در ادامه با استفاده تحلیل دو نوع داده‌ دیابت، نحوه عملکرد رگرسیون جریمه‌شده بیزی را بررسی می‌کنیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#رگرسیون جریمه‌شده بیزی #لاسوی بیزی #نعل اسبی بیزی #داده های دیابت #توزیع آمیخته مقیاسی نرمال #توزیع نیم کوشی.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)