پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > پردیس خوارزمی و آموزش های الکترونیکی > مقطع دکتری > سال 1400
پدیدآورندگان:
سیدمسعود علیزاده معصومیان [پدیدآور اصلی]، علیرضا الفی[استاد راهنما]، احمد رضایی جوردهی [استاد مشاور]
چکیده: از گذشته تاکنون یکی از موضوعات مهم و حائز اهمیت بشریت، انرژی بوده است. تامین انرژی در دنیای امروز یکی از ارکان اصلی توسعه هر جامعه‌ای بشمار می‌رود به طوری که به زندگی و طبیعت آن‌ها آسیب نرساند. روند استفاده از انرژی‌ تجدیدپذیر در جهان در حال پیشرفت است تا جایگزین انرژی‌ فسیلی گردد. بنابراین لازم است تا جایگزین مناسبی برای این سوخت‌ها ایجاد شود که از آلودگی محیط‌زیست جلوگیری بعمل آید. استفاده از انرژی باد و خورشید پیشنهادی است که در سیاست‌های کلی جوامع گنجانده شده تا به کمک آن تحول بزرگی را در صنعت پیش قدم باشند. در این رساله به منظور بهینه‌سازی و کنترل هوشمند تولید و مصرف انرژی تجدیدپذیر همراه مدیریت آن به برنامه‌ریزی پرداخته شده است که از انرژی باد و خورشید بعنوان منابع تولید‌پراکنده در بخش خصوصی از یک سو و به جایگاه‌های شارژ خودروهای الکتریکی با قابلیت تحویل و دریافت انرژی در بخش دولتی از سوی دیگر نگاه ویژه‌ای شده است. سپس با مشارکت این دو بخش به جایابی بهینه و همزمان آن‌ها پرداخته شده که در مسئله بهینه‌سازی، هدف بدست آوردن بالاترین سود در این دو بخش است. عدم‌قطعیت‌های قیمت برق و بار در‌ نظر گرفته شده و به کمک روش تخمین دو نقطه‌ای مدلسازی گردیده‌اند. از الگوریتم ردیابی بازگشتی چند‌هدفه که یک الگوریتم ویرایش یافته تحت فاکتور فاصله تراکمی است در شبیه سازی فوق استفاده گردیده و کارایی آن با سایر الگوریتم‌ها مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفته است که نشان از برتری، دقت و عملکرد بهتری دارد. نتایج بر روی دو شبکه 9 و 33 شینه استاندارد IEEE در محیط نرم ‌افزار متلب شبیه‌سازی شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#جایگاه‌شارژ #انرژی‌خورشیدی #انرژی بادی #تخمین‌دو‌نقطه‌ای #الگوریتم‌ردیابی‌بازگشتی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)