پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک و مکاترونیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
ایراندخت جامعی [پدیدآور اصلی]، سیدمجید هاشمیان[استاد راهنما]، محمدعلی مولائی[استاد مشاور]
چکیده: با توجه به مصرف بالای انرژی در بخش ساختمان های آموزشی، مطالعه‌ای در رابطه با مصرف انرژی دانشگاه صنعتی شاهرود (پردیس1) انجام پذیرفت و ضمن ممیزی انرژی ساختمان، راهکارهای مدیریتی کاهش مصرف انرژی ارائه گردید. در این تحقیق به بررسی میزان مصرف حامل های انرژی که برای روشنایی، گرمایش، پخت و پز و مصارف الکتریکی در دانشگاه صنعتی شاهرود استفاده می‌شوند پرداخته شده است. حامل های مورد مصرف در دانشگاه برق، گاز طبیعی و گازوئیل می‌باشد که از برق و گاز طبیعی برای مصارف فوق و از گازوئیل در بخش حمل و نقل استفاده می شود. اطلاعات مربوط به مصارف انرژی الکتریکی و گرمایش ساختمان ها با بازدید از دانشکده ها، ساختمان‌ها، معابر و موتورخانه های موجود در هر قسمت و برداشت اطلاعات دیگ های بخار، مساحت گرمایشی هر ساختمان و ساعات مورد استفاده محاسبه شده است. پس از جمع آوری کلیه داده های مورد نیاز در رابطه با ساختمان‌های دانشگاه، نظیر میزان مصرف انرژی طی یک دوره یک ساله ( مهر ماه 90-89) و همچنین تجهیزات مصرف کننده انرژی و تفکیک انرژی های مربوط به هر ساختمان، روند کلی مصرف انرژی در دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت و برچسب انرژی و عملکرد انرژی ساختمان را به کمک روشی بر پایه متد CIBSE تعیین شد. پس از تعیین جایگاه مصرف انرژی دانشگاه راهکارهایی به جهت کاهش مصرف و افزایش راندمان که منجر به کاهش هزینه های مربوط به انرژی می شود ارائه گردید.  
کلید واژه ها (نمایه ها):
#شاخص عملکرد نرمال شده #جایگاه مصرف انرژی #ممیزی انرژی #مصرف انرژی واحدهای آموزشی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)