پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
فاطمه عرب احمدی [پدیدآور اصلی]، سیدمجید هاشمیان[استاد راهنما]، ماشاءالله رضاکاظمی[استاد مشاور]
چکیده: از جمله مشکلات جهان امروز، کاهش سوخت‌های فسیلی و آلودگی های زیست محیطی ناشی از سوخت های فسیلی در راستای تأمین توان، سرمایش و گرمایش جهت فراهم نمودن شرایط آسایش افراد است. از این رو سیستم های خورشیدی به منظور کاهش مصرف سوخت های فسیلی و کاهش میزان تولید آلاینده ها یکی از روش های مؤثر جهت تأمین این نیازها است. از سوی دیگر انرژی خورشیدی، انرژی پاک و فراوانی است که می تواند در تأمین بخشی از این نیازها نقش مفیدی ایفا کند. ترکیب سیستم های گرمایشی و سیستم های خورشیدی می تواند تأثیری دوچندان بر زندگی انسان و محیط زیست داشته باشد. از این رو در این پژوهش برای یک ساختمان اداری در شهر گرگان از کلکتورهای خورشیدی صفحه تخت به منظور تامین بارحرارتی ساختمان مورد آنالیز انرژی قرار گرفته است. ظرفیت مورد بررسی در این پژوهش برابر 647000 کیلووات ساعت بار گرمایشی در سال 1396براساس قبوض مصرف انرژی می باشد. میزان تابش و انرژی جذب شده توسط کلکتور به کمک کد نویسی در محیط نرم‌افزار متلب مورد بررسی قرار گرفته است. مجموعه تحت 4 سناریو متفاوت ارائه گریده است که نتایج نشان می دهد تأمین بخشی‌از بار حرارتی با سیستم خورشیدی و بخش دیگر با بویلر پشتیبان بهترین سناریو بوده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سیستم گرمایش خورشیدی #ممیزی انرژی #برچسب انرژی ساختمان غیر مسکونی #کلکتور صفحه تخت.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)