پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
معین غلامی [پدیدآور اصلی]، علی عباس نژاد[استاد راهنما]، محمد ضامن[استاد مشاور]
چکیده: آب یکی از عناصر مهم کره زمین است که منابع شور آن بسیار زیاد و منابع شیرین آن بسیار کم و دسترسی به آنها سخت است. شیرین سازی آب شور دریاها و یا پساب ها، جایگزینی بسیار خوب برای جلوگیری از اتمام سریع آب های شیرین در دسترس است. فرآیند های مرسوم شیرین سازی آب شور با مصرف بالای انرژی همراه هستند. برای جلوگیری از ایجاد آلودگی های زیست محیطی ناشی از مصرف انرژی فسیلی می توان از انرژی خورشیدی بهره برد. برای این منظور در این پژوهش، سیستم آب شیرین کن از نوع تبخیری با استفاده همزمان از لوله خلاء مجهز به لوله گرمایی و انعکاس دهنده به صورت تجربی مورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدا حرارت جذب شده توسط لوله خلاء با استفاده از لوله گرمایی به محفظه تبخیر کننده منتقل و سپس بخار آب تولید شده با عبور از کویل مارپیچ داخل مخزن مبدل حرارتی، تقطیر شده و آب شیرین تولید خواهد شد. استفاده از دو انعکاس‌دهنده تخت و سهموی در کنار لوله بدون انعکاس‌دهنده مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین از دو سیال روغن و هوا به صورت مجزا به عنوان سیال پرکننده داخل لوله خلاء استفاده و نتایج آن بر تولید آب شیرین ثبت و مورد بررسی قرار گرفته است. آزمایش ها در دو حالت استفاده از شبیه ساز خورشیدی در محیط آزمایشگاه و آزمایش در محیط باز در فصل زمستان انجام شده است. نتایج با استفاده از شبیه ساز نشان داد استفاده از انعکاس‌دهنده تخت و سهموی در تابش زیاد به ترتیب 3 و 6 درصد و در تابش کم 33 و 67 درصد میزان تولید را افزایش می دهد. همچنین استفاده از سیال روغن داخل لوله خلاء به جای هوا تا %64 درصد عملکرد تولید آب شیرین را بهبود می دهد. در انتها سیستم پیشنهادی آب گرمکن-آب شیرین کن خورشیدی بر اساس این روش که شامل 40 عدد لوله خلاء با سیال روغن مجهز به لوله گرمایی و انعکاس دهنده تخت می باشد، پیشنهاد و ارایه گردیده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نمک زدایی #کلکتور لوله خلاء #لوله گرمایی #انعکاس دهنده سهموی #انعکاس دهنده صفحه تخت
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)