پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
محمد امین طلایی [پدیدآور اصلی]، محمد حسن کیهانی[استاد راهنما]، محسن نظری[استاد راهنما]
چکیده: حذف نمک های محلول و مواد شیمیایی سمی در آب یکی از مشکل ترین مسائل در زمینه شیرین سازی آب دریاست. تقطیر برای حذف هر نوع آلودگی با هر غلظتی قابل کاربرد است. چندین روش برای نمک زدایی آب‌های شور وجود دارد که انتخاب یکی از این روش‌ها عمدتاً به میزان شوری آب، منبع انرژی در دسترس و نوع آلودگی در آب وابسته است. اواپراتور ها قلب فرایند های شیرین سازی هستند و انواع متفاوتی دارند که در صنعت شیرین سازی عمدتاً از نوع فالینگ فیلم استفاده می شود. اواپراتور های فالینگ فیلم خود به دو دسته افقی و عمودی تقسیم‌بندی می شوند که در صنایع شیرین سازی از هر دو مدل استفاده می شود. در این مطالعه تأثیر پارامترهای مؤثر بر ضریب انتقال حرارت تبخیر بر روی یک دسته لوله عمودی در اواپراتور فالینگ فیلم مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از این تحقیق ارائه مدلی برای طراحی و ساخت اواپراتور های فالینگ فیلم با لوله های عمودی می باشد که علاوه بر صنعت شیرین سازی آب در صنایع مختلف دیگر مانند صنایع شیمیایی، صنایع غذایی و مهندسی فرایند برای تغلیظ مواد کاربرد فراوانی دارند. لذا در این مطالعه به بررسی پارامترهای مؤثر بر ضریب انتقال حرارت تبخیر مانند عدد رینولدز از 1900 تا 4400، شار حرارتی از 6 تا 18 کیلووات بر مترمربع و دمای اشباع 65 تا 75 درجه سانتی‌گراد بر روی یک دسته لوله عمودی در یک اواپراتور فالینگ فیلم پرداخته ‌شده است. نتایج نشان داد که در رژیم جریان آشفته با افزایش عدد رینولدز در شار حرارتی ثابت، ضریب انتقال حرارت تبخیر به دلیل تشکیل گردابه های توربولانسی افزایش می یابد. به عنوان مثال در شار حرارتی 6 کیلووات بر مترمربع با افزایش عدد رینولدز از 2256 به 2806 ضریب انتقال حرارت متوسط به میزان 38/24 ٪ افزایش می یابد و در همان شار با افزایش عدد رینولدز از 2806 به 3692 ضریب انتقال حرارت متوسط 57/31 ٪ افزایش پیدا می کند. نتایج حاصل از این آزمایش با مطالعات تجربی گذشته مقایسه شده و با وجود پیش‌بینی کمتر ضریب انتقال حرارت در این آزمایش، با استفاده از نتایج این تحقیق و همچنین بررسی های بیشتر در این زمینه می‌توان الگویی برای طراحی و ساخت یک دستگاه نمک-زدای چند مرحله ای در مقیاس کوچک ارائه کرد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#آب شیرین کن تک مرحله ای #اواپراتور فالینگ فیلم #لوله عمودی #مقیاس کوچک #نمک زدایی چند مرحله ای
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)