پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
یوسف کیقبادی [پدیدآور اصلی]، علی عباس نژاد[استاد راهنما]، محمد ضامن[استاد مشاور]
چکیده: یکی از راه کار‌های دایمی‌مقابله با بحران کم آبی شیرین سازی آب های شور به ویژه آب دریا توسط آب-شیرین کن ها است. آب شیرین کن های حرارتی متداولی مانند MSF و MED، برای ظرفیت های بالا مناسب و اقتصادی هستند و مناسب تولید پراکنده نمی‌باشند. ترکیب آب شیرین کن ها با نیروگاه ها و استفاده از حرارت خروجی دودکش برای تامین حرارت مورد نیاز فرآیند شیرین سازی در نیروگاه‌های بزرگ انجام شده است. اما با توجه به توسعه مولدهای تولید پراکنده برق در کشور، نیاز است تا روشی مناسب برای ظرفیت‌های پایین نیز توسعه‌یابد. آب شیرین کن رطوبت زنی–رطوبت زدایی(HD) که بر پایه‌ی ظرفیت جذب رطوبت توسط هوا در دماهای بالا پایه ریزی شده است‌یکی از روش های نسبتا جدید برای تولید آب شیرین در ظرفیت های پایین است که می‌تواند از انرژی خورشید‌یا تلفات حرارتی نیز استفاده کند. لذا در این پژوهش نوعی آب شیرین کن HD با جریان هوای باز برای استفاده از تلفات‌یک مولد توربین گاز با ظرفیت 3 مگاوات مدلسازی و طراحی شده است. بدین منظور ابتدا با بررسی دقیق کارهای گذشته، معادلات مربوط به دو بخش اصلی آب شیرین کن شامل رطوبت زنی و رطوبت زدایی استخراج شده و مدل کامل آن در محیطMatlab تهیه شده است. در ادامه تحلیل پارامتری و بررسی عملکرد آب شیرین کن صورت گرفته است. نتیجه تحلیل پارامتری نشان داد که نیاز است که با اضافه نمودن مدل اقتصادی، مقادیر بهینه ای برای پارامترهای طراحی بدست آید. از این رو با اضافه نمودن مدل اکونومایزر و تعیین تابع هزینه تولید آب شیرین، بهینه سازی با استفاده از جعبه ابزار الگوریتم ژنتیک در نرم افزار Matlab انجام گرفت. برای طراحی بهینه بدست آمده قیمت تمام شده هر متر مکعب آب شیرین در محدوده 0.6 دلار می‌باشد. در انتها مقایسه ای بین هزینه این روش با سایر آب شیرین کن ها صورت گرفته است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#آب‌شیرین‌کن رطوبت زنی – رطوبت زدایی #توربین گاز ظرفیت پایین #مدل سازی #فرآیند رطوبت زنی و رطوبت زدایی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)