پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
سعید محمدزاده نقارچی [پدیدآور اصلی]، علی عباس نژاد[استاد راهنما]
چکیده: با توجه به نیاز کشور به آب شیرین در بخش‌های مختلف، بخشی از این نیاز می‌تواند با تولید آب شیرین در ظرفیت‌های پایین مرتفع ‌شود. و با توجه به شدت تابش مناسب خورشید، در مناطقی که غالباً با مشکل تامین آب شرب روبرو هستند، یکی از ایده‌ها در این زمینه استفاده از آب ‌شیرین‌کن‌های خورشیدی است. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺁﺏ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺭﻃﻮﺑﺖﺯﻧﻲ- ﺭﻃﻮﺑﺖﺯﺩﺍﻳﻲ ﻫﻮﺍ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭ HD، یکی از تکنولوژی‌های جدید برای تولید آب شیرین است که در سال‌های اخیر توسعه یافته است. این روش براین مبنا ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻮﺍ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﺬﺏ ﻭ ﺣﻤﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺨﺎﺭ ﺁﺏ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ. آب شیرین‌کن HD دارای سه بخش اصلی رطوبت‌زنی، رطوبت زدایی و بخش گرمایش می‌باشد. شدت مصرف انرژی حرارتی این روش کمتر از روش‌های معمول تولید آب شیرین است و حتی می‌توان کل انرژی حرارتی مورد نیاز فرآیند را از طریق انرژی خورشید تأمین نمود. ﺑﻨﺎﺑرﺍﻳﻦ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﺭﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﮐﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮐﻮﻳﺮﻱ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ باﺷﺪ. در این پژوهش، ابتدا پس از مطالعه میدانی و شناسایی انواع سیستم‌های شیرین سازی آب، مزیت‌های سیستم HD بیان شد. همچنین اثربخشی روش جدید استخراج و تزریق بررسی شد و سپس با ارائه معادلات موازنه جرم و تحلیل ترمودینامیکی و اگزرژی، سیکل مدل‌سازی گردید و برای شرایط عملکردی تعریف شده، شیوه‌های موجود جهت بهینه‌‌سازی بیان شد. نتایج نشان می‌دهد استفاده از روش‌های استخراج و تزریق حتی با وجود محدودیت‌هایی از جمله سطح کلکتور موجود، همواره می‌تواند منجر به تعیین نقطه‌ای بهینه گردد که در آن تولید آب شیرین به طور چشم‌گیری افزایش می‌یابد. این حالت بهینه برای سیستم‌هایی با بخش گرمایش متنوع نیز بررسی شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#آب‌شیرین‌کن خورشیدی #استخراج و تزریق #بهینه‌سازی #فرآیند رطوبت‌زنی و رطوبت‌زدایی.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)