پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
رضا عابدینی [پدیدآور اصلی]، محمد ضامن[استاد راهنما]
چکیده: یکی از چالشهایی که جهان امروزی با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند تأمین آب شیرین مصرفی است. با افزایش جمعیت و صنعتی‌شدن بیشتر شهرها و کشورها میزان تقاضای آب شیرین نیز رو به افزایش است. نمک‌زدایی و شیرین کردن آب دریا یکی از مهم‌ترین فرایندها برای برآورد نیاز آبی است. در بین روشهای مختلف شیرین‌سازی آب‌شور، رطوبت زنی رطوبت زدایی دارای برخی مزیت‌ها از جمله استفاده از منابع انرژی دما پایین و به‌کارگیری در ظرفیتهای پایین تولید آب است. این نوع از آب‌شیرین‌کن از دو قسمت اصلی رطوبت زنی و کندانسور رطوبت زدایی تشکیل می‌شود. بخش چگالنده این نوع آب شیرین کن به دلیل ارتباط با آب‌شور همواره موردمطالعه و تحقیق قرار گرفته است تا مشکلات مربوط به آن به‌خصوص در زمان بهره‌برداری کاهش پیدا کند؛ لذا در این تحقیق در ابتدا فرایند رطوبت زنی و رطوبت زدایی تشریح گردیده و سپس مدل‌سازی این آب شیرین کن با درنظرگرفتن دو حالت مختلف رطوبت زدایی تماس مستقیم و تماس غیرمستقیم در نرم افزار متلب انجام‌گرفته است. اعتبارسنجی دو بخش اصلی مدل با استفاده از دادههای آزمایشگاهی موجود صورت پذیرفت. سپس تأثیر پارامترهای اساسی بر میزان تولید آب شیرین در هر دو نوع سیستم مورد بررسی قرار گرفت. مدل‌سازی و تحلیل این سیستم با استفاده از قوانین ترمودینامیکی و بقای جرم و حرارت در بخش های مختلف واحد آب‌شیرین‌کن انجام شده است. در مرحله ی بعد باتوجه‌به هزینههای در نظر گرفته شده برای هزینه اولیه و هزینه جاری شامل هزینه انرژی و تعمیرات و نگهداری، دو مدل کندانسور از دیدگاه اقتصادی با یکدیگر مقایسه گردید. در انتها مشخص شد که با درنظرگرفتن هزینه و میزان تولید آب شیرین آب‌شیرین‌کن با کندانسور تماس غیرمستقیم هزینه‌ی بالاتر برای طراحی و ساخت را داراست و تولید هر مترمکعب آب شیرین حدود 383715 ریال می‌باشد اما میزان تولید آب شیرین در سال حدود 375 مترمکعب تخمین زده می‌شود. اما در آب‌شیرین‌کن با کندانسور مستقیم دارای هزینه پایین‌تر برای ساخت و مطابقا تولید کمتر با شرایط یکسان می‌باشد به‌طوری‌که هزینه تولید هر مترمکعب آب شیرین در حدود 328820 ریال می‌باشد و میزان تولید آب شیرین در سال حدود 325 مترمکعب تخمین زده می‌شود. با مقایسه این دو حالت می‌توان گفت با برتری اهمیت میزان نیاز تولید آب شیرین بر هزینه آن کندانسور تماس غیرمستقیم ارجحیت پیدا می‌کند و به طور بلعکس برای کاهش هزینه‌های تولید هر مترمکعب آب شیرین میزان تولید کل سالیانه نیز کمتر خواهد بود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#آب‌شیرین‌کن #فرایند رطوبت #رطوبت زدایی #کندانسور تماس مستقیم #کندانسور تماس غیرمستقیم #شدت مصرف انرژی #هزینه تمام شده
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)